Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2003

Röststarka aktier underlättar företagsförvärv

Det svenska ägarsystemet med röststarka aktier har kritiserats inom EU då detta skulle försvåra företagsförvärv. Ett EU-direktiv mot röststarka aktier har lagts fram men de ekonomiska argumenten för detta saknas. Tobias Lindqvist har i sin doktorsavhandling vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet visat att företagsförvärv snarare kan underlättas med röstdifferentierade aktier, vilket bestrider de föreslagna direktiven.

I avhandlingen framgår att företag kan underlätta ett förvärv genom att äga stora poster i andra företag i branschen. När ett förvärv genomförs drar de inblandade företagen nytta av en mer koncentrerad marknad men det gör även övriga företag i branschen. Detta gäller särskilt i koncentrerade branscher, såsom t.ex. bankmarknaden i Sverige. Ett företag med ägarandelar i andra branschföretag har därför en större drivkraft att genomföra förvärv då dessa företag ger indirekta vinster till det förvärvande företaget. Dessa vinster kan vara nödvändiga för att ett förvärv överhuvudtaget skall vara lönsamt.

Det är just dessa indirekta vinster som potentiellt sett kan bli större vid köp av röstsvaga aktier eftersom dessa ger vinst i proportion till antal aktier men betydligt mindre kontroll i företaget. Om ägarkontrollen blir för stor finns risk för att ett köp av en andel i ett branschföretag betraktas som ett förvärv, vilket är just det man vill undvika eftersom man endast söker en strategisk ägarposition inför ett annat förvärv.

Att företag köper delar av andra företag inom samma bransch är generellt sett inte ovanligt. Tobias Lindqvist har under perioden 1985 – 2000 studerat 330 000 andelsförvärv (mindre än 50 procent) i USA och hela 20 procent av dessa sker i företag inom samma bransch. Det finns naturligtvis fler orsaker än strategiska förvärv till varför denna ägarspridning förekommer, t ex riskdiversifiering eller misslyckade förvärv (endast en del av de efterfrågade aktierna blir förvärvade). En närmare titt på 186 stora företagsförvärv visar dock att ett förvärvande företag gör en indirekt vinst i de branschföretag där man håller en ägarandel. Dessa branschföretag får en signifikant positiv reaktion på aktiekursen som ibland uppgår till hela 30 procent.

Doktorsavhandlingens titel: Essays on Mergers and Financial Markets
Disputationen äger rum fredag den 26 september kl. 10.00 i hörsal 9, hus D, Frescati. Opponent är professor Charles Noussair, Emory University, Atlanta, GA, U.S.A.
Tobias Lindqvist kan nås på telefon 08-665 45 31 (Industriens Utredningsinstitut, Box 5501, 114 85 Stockholm), e-post TobiasL@iui.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera