Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2003

Professor Öquist tilldelas Umeå universitets förtjänstmedalj

Umeå universitets styrelse har beslutat att tilldela professor Gunnar Öquist Umeå universitets förtjänstmedalj. Utmärkelsen kommer att delas ut vid universitetets årshögtid den 8 november.

Gunnar Öquist är professor i växtfysiologi vid Umeå universitet sedan1981. Han har även haft en rad nationella och internationella uppdrag. Sedan 2001 är han ledamot av European Research Advisory Borad och från den första juli i år städig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: Parallellt med sina förtroendeuppdrag har Öquist under hela sin akademiska bana förblivet en aktiv forskare som ivrat före den vetenskapliga utvecklingen av vårt universitet och vårt land. Hans betydelse för Umeå universitet har varit stor, inte minst genom hans mångåriga insatser för att främja uppbyggnaden av en högkvalitativ växtbiologiskt forskningsmiljö. Till den har han själv givit viktiga vetenskapliga bidrag. Men han har också fostrat elever som i dag har betydelsefulla positioner och som tillsammans med Öquist har möjliggjort tillkomsten av Umeå Plant Science Centre, det uppmärksammade och framgångsrika samarbetet mellan Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Gunnar Öqvist föddes 1941. Han avlade ämbetsexamen vid Uppsala universitet 1967 och kom året därpå till Umeå för fördjupade studier. Han disputerade 1972 och blev docent i växtfysiologi 1974. Efter två år som docent i Lund återvände han till Umeå för att uppehålla samma befattning 1976-1981 då han blev professor i växtfysiologi vid Umeå universitet.

Gunnar Öquist har betrotts med ett stort antal akademiska uppdrag, av vilka endast några få kan nämnas här. Vid Umeå universitet vara han prefekt vid institutionen för växtfysiologi 1977-1993, prodekanus för matematisk-naturvetenskaplig fakultet 1984-1990, ledamot av delegationen för tvärvetenskap 1997-2001 och ledamot av universitetsstyrelsen 1991-1994.

Inom forskningsrådsorganisationen har han varit ledamot av flera råd, styrelser och kommittéer. Han var Naturvetenskapliga forskningsrådets huvudsekreterare 1993-1999. Han ingick i Forskningsberedningen 1992-1994, i styrelsen för strategiskforskning 1997-1999, i styrelsen för European Science Foundation 1996-2000. Sedan 2001 är han ledamot av European Research Advisory Borad. Han har deltagit i utvärderingen av åtskilliga nationella och internationella organisationer och forskningsprogram. Från den första juli i år är Gunnar Öquist städig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien.


Umeå universitet s förtjänstmedalj delades ut första gången 1985. Sammanlagt har tolv personer vid fyra tillfällen förärats medaljen tidigare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera