Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2003

Experiment med verkliga föremål viktiga för lärandet

Experiment med verkliga föremål är ett väsentligt inslag inom fysikens kunskapsbildning. Genom att betona kroppens upplevelser i relation till acceleration kan Newtons lagar studeras även av yngre elever det konstaterar Sara Bagge i sin licentiatavhandling. Sara Bagge är den första doktoranden som avlägger en licentiatexamen inom det nya forskarutbildningsämnet fysik med inriktning mot ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet.

Licentiatuppsatsen presenterar studier av lärande i anslutning till experiment i olika sammanhang, med huvudsakligt fokus på lärande på Liseberg. Enkla leksaker har används som mätutrustning av skolklasser i åldersgruppen 8-19 år och av fysik- och lärarstudenter på universitetet. Studien visar att genom att betona kroppens upplevelser i relation till acceleration kan Newtons lagar studeras även av yngre elever. En kritisk faktor för lärande är lärarens engagemang och hur besöket integreras i det ordinarie skolarbetet, vilket också visats av tidigare studier av lärande på “science center” och andra extramurala aktiviteter. Lärarens tidigare erfarenheter av klassbesök med experiment i en nöjespark har visat sig viktiga för elevernas uppfattning om begreppet acceleration.

På universitetsnivå separeras ofta experimentella uppgifter från föreläsningarna och utbytet svarar inte alltid mot insatsen. Den andra delen av uppsatsen behandlar ett experiment inom kvantfysik, där studenter undersöker den tvåatomiga jodmolekylens spektrum. Experimentet kan anpassas till olika svårighetsgrader och det kan involvera olika grader av frihet. Studenternas experimentella färdigheter vägs in vid betygsättningen. Ett viktigt syfte är att återupprätta experimentets roll som en viktig del av fysikutbildningen på universitetsnivå.

Uppsatsen fokuserar på lärande utanför den traditionella lektionssalen och vikten av att experiment integreras i kursen för att en uppskattad aktivitet också ska leda till lärande.

Sara Bagge presenterar sin licentiatuppsats den 29 september kl. 10.00. Seminariet äger rum i sal Luftbryggan i MC2-huset på Chalmersområdet, Göteborg. Uppsatsen har titeln “Learning Physics by Experiment – An investigation of extramural learning”.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/sara_bagge.shtml

Sara Bagge
Göteborgs universitet
Fysik och teknisk fysik
Telefon: 0703-373521
E-post: sara.bagge@fy.chalmers.se

Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera