Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2003

Pressträff och kickoff torsdagen den 25 september kl. 09.00 på bokmässans forskartorg – Populärare vetenskap för alla

Populärvetenskap är ett huvudtema vid årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg den 25-28 september. Tillsammans med Bok & Bibliotek står Vetenskapsrådet, UR och Lär för livet/Läsrörelsen i samarbete med lärosäten, akademier, stiftelser, museer, myndigheter, organisationer, bokförlag m fl för det populärvetenskapliga temat.

Över tvåhundra medverkande kommer att delta i mer än hundra programpunkter. De populärvetenskapliga ämnena på mässan varierar med allt från klimatförändringar, filosofi och okända nervsystem, till morbidturism, svenska lögner och tystlåtna flickor. Ett sextiotal seminarier, ett 500 kvm stort Forskartorg med ett fullmatat scenprogram och en specialbokhandel för populärvetenskap ryms också inom temat.

Torsdagen den 25 september kl. 09.00 på Forskartorget, B03:72
Innan programmet startar på mässan ges möjlighet att möta arrangörer, samarbetspartners och medverkande. På plats på det s k Forskartorget finns bland andra Lena Wollin, informationschef på Vetenskapsrådet, Mona Holmfors, projektledare för Populärare vetenskap, Christina Björk, VD på UR och Elisabet Reslegård, kampanjledare för Lär för livet/Läsrörelsen som presenterar den gemensamma satsningen.

Hela programmet
Hela det populärvetenskapliga programmet finns som särtryck och kan hämtas på Forskartorget eller i mässans pressrum. Programmet kan också laddas ner som pdf-fil på www.vr.se.

Vid frågor om programmet, kontakta:
Mona Holmfors, projektledare
Mona.Holmfors@vr.se, 08-546 44 218/000


För intervjuer mm med medverkande och arrangörer, kontakta:
Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet Kajsa.Eriksson@vr.se, 08-546 44 216/000 el 0733-66 62 16

Stina Balkfors, pressekreterare Lär för livet/Läsrörelsen stina.balkfors@lasrorelsen.nu, 08-462 95 46/40 el 0708-737 557

Eva Thulin, marknadsavdelningen UR
eth@ur.se , 070-608 87 62

Bakom satsningen Populärare vetenskap står:

Vetenskapsrådet:: Vetenskapsrådet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. I Vetenskapsrådet ingår ämnesråden för humaniora och samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap samt kommittén för utbildningsvetenskap. Läs mer på www.vr.se

UR: UR är ett självständigt public servicebolag vars uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Verksamheten omfattar program för förskola, ungdomsskola, högskola och vuxenutbildning, inklusive folkbildning. UR producerar också program riktade till funktionshindrade och till etniska och språkliga minoriteter. UR:s program sänds i SVT:s och SR:s alla kanaler. Läs mer på www.ur.se

Lär för livet/Läsrörelsen: Den landsomfattande kampanjen Lär för livet är den ideella föreningen Läsrörelsens andra kampanj. Den handlar om lusten till lärande i ett livslångt perspektiv, där skola, folkbildning, populärvetenskap, media, kultur, forskning och andra kanaler är medel att arbeta med. Kampanjen invigdes på Bok & Bibliotek 2002 och pågår under drygt två år. Läs mer på www.larforlivet.nu


Samarbetspartners:
ArtDatabanken/SLU
Bok & Bibliotek
Chalmers tekniska högskola
Forskning & Framsteg
forskning.se
Forskningsforum
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kungliga Tekniska högskolan
Kungl. Vetenskapsakademien
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Naturvårdsverket
Nobelmuseet
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Tom Tits Experiment
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet Vetenskap & Allmänhet/VA
Wettergrens bokhandel
Vårdalstiftelsen

* * *

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera