Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2003

Forskning om bättre video på nätet

Den 29 september håller Tingting Zhang, lektor i datateknik vid Institutionen för informationsteknologi och medier på Mitthögskolan, sin docentföreläsning. Hennes forskning handlar om att hitta metoder för att underlätta videoöverföringar via Internet.

– För den som har bredband är det i regel inga problem. Däremot kan den som använder ADSL eller modem ofta inte se video med garanterad kvalitet. Men det finns lösningar på problemen, säger Tingting Zhang.

Hittills har Internet främst varit bärare av det skrivna ordet och stillbilder. Men modern komprimerings- och streamingteknik öppnar successivt upp nya möjligheter att också använda video på nätet. Fortfarande finns dock en hel del problem som måste lösas inom detta område. Ett av dessa är att presentation av video via Internet ofta kräver olika upplösning och datahastighet, beroende på skillnader hos mottagarnas terminaler.

Tingting Zhang forskar både kring att underlätta videoöverföringar och att finna metoder för att mäta kvaliteten på överföringarna.

– Genom att använda skalbar videokodning kan man undvika att ha videoströmmarna särskilt kodade för terminaler med olika egenskaper, berättar Tingting Zhang.

Förenklat går detta till så att man först kodar med låg upplösning. Därefter kan man med hjälp av koder stegvis förbättra upplösningen.

– Skalbar videokodning gör det möjligt med individuell anpassning för varje mottagare, förtydligar Tingting Zhang.

Hon menar att det i framtiden kommer att ställas allt högre kvalitetskrav på den som säljer videodistribution via Internet.

– Den som köper en sådan tjänst måste veta vad han eller hon får för kvalitet, avslutar den blivande docenten.

Tingting Zhang, 46 år, Sundsvall, kommer ursprungligen från Shanghai i Kina. Hon studerade datateknik vid Fudanuniversitetet i Shanghai. 1987 flyttade hon till Sverige för att arbeta som doktorand i datateknik vid Linköpings Universitet. Tingting Zhang blev 1993 Mitthögskolans förste lektor i datateknik.

Tingting Zhangs docentföreläsning med rubriken “Visual media delivery on the Internet” hålls den 29 september 2003 kl. 14.15-15.00 i Sal O 102, Åkroken, Campus Sundsvall.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till Tingting Zhang, lektor, Mitthögskolan Tfn: 060-14 88 78, 060-17 08 92 (hem).
Epost: tingting.zhang@mh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera