Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2003

Så blir det hjälp – om hjälpprocesser i socialt arbete

Att hjälpa och bistå utsatta människor är en lika gammal tanke som människan själv. I alla tider har man diskuterat hur man metodmässigt skall gå tillväga för att hjälpa människor som behöver stöd för att fungera. I vårt samhälle har denna uppgift kommit att utföras av hjälparskrån – professionella bland annat inom socialtjänstens ram.

Avhandlingens syfte är att undersöka hur det går till när hjälp förmedlas till klienter på ett socialkontor i Göteborg.

Tio “hjälpprocesser” har undersökts och de inblandade aktörerna (klienter och socialsekreterare) har djupintervjuats om sina upplevelser. Både klienter och socialsekreterare har tillfrågats om hur de uppfattar det som förmedlats och besvarar även frågan: Om det blev hjälp? I avhandlingen diskuteras följande frågor:

– Hur skapas hjälpprocesser inom socialtjänsten?
– Hur startar, utvecklas och fortlöper de och hur uppfattar klienter och socialsekreterare utifrån sina respektive positioner och perspektiv, processerna och det som förmedlas?
– Uppfattar klienterna att de har fått hjälp och socialsekreterarna att det är hjälp som givits?
– Vad i hjälpprocesserna underlättar respektive hindrar att det blir hjälp?

Studien visar att det går att få hjälp inom socialtjänsten. I tre fall anser både klienter och socialsekreterare att hjälp har förmedlats. I fem av fallen uppger klienterna att de har fått visst bistånd, men att det som har förmedlats inte har berört grundproblemen och inte setts som någon helgjuten form av hjälp. I de resterande två fallen är klienter och socialsekreterare överens om att hjälp inte har givits. I de processer som utspelas inom socialtjänsten finns både faktorer som hindrar och underlättar hjälpförsök. Studien visar att minimum fyra grundvillkor bör föreligga för att hjälp skall kunna realiseras:
1) att klientens hjälpintentioner tillåts påverka processen; (2) att förhandlingar, inte dekret styr processen; (3) en organisation som ger socialarbetaren ett professionellt handlingsutrymme; (4) strävan mot en relation som präglas av ömsesidighet, stöd och respekt.

Avhandlingens titel: Så blir det hjälp. Om hjälpprocesser i socialt arbete
Avhandlingsförfattare: Bengt Carlsson, tel. 031-20 27 28(bost), 031-773 1616(arb.)
e-post: Bengt_E.Carlsson@socwork.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Ingrid Claezon, Malmö
Tid och plats för disputation: Fredagen den 3 oktober 2003 kl. 9.15, Malmstenssalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera