Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2003

Moralen som verktyg

Kring handikapp handlar det ofta om känsliga ämnen och laddade konflikter. Thomas Åström har i sin avhandling vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet skapat en teori om hur konflikter tar form när svåra problem färgar relationerna.

För att personer som kommit i underläge ska kunna hävda sina intressen och känna sig dugliga är andra människors bemötande viktigt. Den som inte tycks duga i kroppslig bemärkelse eller inte är skicklig i att konkurrera, hamnar lätt i underläge.

För att visa sympati pekar vi ibland ut andra som onda för att visa att vi står på den goda sidan, på den drabbades sida. Men konsekvensen av detta blir att den funktionshindrade ses som offer. En offer-identitet bli ett besvärligt hinder för utvecklingen och ytterligare ett socialt och psykologiskt ’underläge’.

När man i sin yrkesroll känner sig osäker, eller som familj hamnat i en svår situation, kan man försöka undvika en hotande skuldkänsla genom att peka ut en ’bov’, skylla olyckan på någon. Eftersom man i en konflikt för säkerhets skull själv helst vill se sig som ’den goda människan’ så tenderar man att ge andra rollen som ’de onda’. På detta sätt kan man också klara av hot mot sin självbild.

Thomas Åström förklarar hur vi på många olika sätt använder sådana moralpositioner för att hantera konflikter. Syften kan vara olika, ibland används överdrivna moraliseringar på områden som är ’känsliga’. Dessa identiteter behandlas i avhandlingen som ’sociala positioneringar’ och det sociala samspelet kan beskrivas som ett socialt positioneringsspel. Men genom att känna igen dessa mönster kan man lättare undvika destruktiva och låsta konflikter. Eftersom dessa mönster tycks allmängiltiga är inte heller någon viss grupp utpekad av resultatet. Med hjälp av dynamiska modeller ges redskap för analys av olika typer av sociala positioneringar, sedda ur såväl existens- som intresse- och moralperspektiv.


Doktorsavhandlingens titel: I KRAFTFÄLTET KRING HANDIKAPP. Moralpositionering och teori om social positionering.

Disputationen äger rum torsdag 25 september kl. 13.00. i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Bengt Starrin, Karlstads universitet.

Thomas Åström kan nås på telefon 08-91 4294, eller e-post: thomas.astrom@chello.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera