Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2003

Förstärkning av immunsvar – på gott och på ont?

Interferon-alfa är en molekyl som förstärker immunsystemets slagkraft. Mattias Magnusson vid SLU i Uppsala har funnit att DNA från både mikroorganismer och människor kan aktivera produktionen av interferon-alfa i speciella blodkroppar. Upptäckten kan underlätta utvecklingen av dels vaccinkomponenter, dels nya behandlingar för autoimmuna sjukdomar.

När vi vaccinerar oss, införs en försvagad eller dödad organism i kroppen, vilket skapar ett “minne” i immunsystemet så att beredskapen höjs inför framtiden utan att vi blir sjuka. För att ett vaccin ska fungera effektivt behöver man tillsammans med vaccinet ge ett adjuvans, vilket är en hjälpsubstans som simulerar en riktig infektion. Mattias Magnusson har påvisat att specifika DNA-fragment, så kallade CG-motiv, kan fungera som adjuvans.

Forskningen visar att CG-motiven kan aktivera produktionen av interferon-alfa i blodceller från både människa och gris. Interferon-alfa förstärker immunsystemets förmåga att attackera främmande ämnen såsom bakterier och virus, men kan likaså förstärka en autoimmun attack mot den egna kroppsvävnaden.

DNA från bakterier och virus har i allmänhet en högre frekvens av CG-motiv än människans DNA, vilket tros förklara den immunstimulerande förmågan hos DNA från mikroorganismer. Nu visar Mattias Magnusson att även vissa former av DNA från människan kan aktivera syntes av interferon-alfa. Sådant aktiverande DNA skulle kunna uppkomma då kroppen angriper sig själv, vilket kan förklara den kroniska aktiveringen av interferon-alfa vid vissa autoimmuna sjukdomar.

Mattias Magnusson har under sin doktorandtid identifierat de blodceller som aktiveras av DNA till att producera interferon-alfa. Han har också kartlagt en möjlig mekanism för hur dessa celler aktiveras. Upptäckten kan underlätta utvecklingen av nya vaccin och metoder för att behandla den skadliga aktiviteten av interferon-alfa vid autoimmunitet.

FM Mattias Magnusson vid institutionen för molekylär biovetenskap, SLU, försvarar fredagen den 19 september kl. 13.00 sin doktorsavhandling Reactivity of human and porcine natural interferon-alpha producing cells to immunostimulatory DNA. Disputationen äger rum i Sal “Ettan”, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala. Opponent är Dr. Kenneth C McCullough, Institute of Virology & Immunoprophylaxis, Mittelhäusern, Schweiz.

Kontaktinformation
Mer information: Mattias Magnusson, 018 – 471 46 93.
E-post: Mattias.Magnusson@vmm.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera