Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2003

Bättre blås med datorns hjälp

Hur ska formen på ett instrument förändras för att låta bättre? Med utgångspunkt från komplicerade matematiska ekvationer för hur instrumentet fungerar har Daniel Noreland vid Uppsala universitet använt datorn för att hitta den optimala formen för bästa akustik.

Att bygga ett bleckblåsinstrument är komplicerat och tidsödande. Även för en rutinerad konstruktör är det svårt att veta hur ett visst konstruktionsdrag påverkar instrumentets spelbarhet och klang. I sin avhandling visar Daniel Noreland vid institutionen för informationsteknologi hur man med datorns hjälp kan designa exempelvis högtalarhorn och bleckblåsinstrument. Det handlar om att ta fram snabba och noggranna beräkningsmodeller med vars hjälp man – utan att genomföra några experiment i verkligheten – kan simulera ljudutbredningen i och utanför instrumentet, och avgöra om en viss konstruktion är musikaliskt bra eller dålig. Eftersom örat kan uppfatta mycket små skillnader mellan olika ljud ställs stora krav på noggrannhet i beräkningarna. Detta leder i sin tur till komplicerade och beräkningstunga ekvationssystem.
Som konstruktör vill man gärna först bestämma vilka egenskaper som önskas, och utifrån dessa låta datorn beräkna hur instrumentet skall se ut för att uppfylla specifikationerna. Det gäller att så snabbt som möjligt hitta rätt bland oändligt många möjliga designer. Målet är att hitta en form som både fungerar akustiskt, och kan tillverkas till rimlig kostnad. De metoder som presenteras är också tillämpbara för andra problemområden inom akustiken, såsom bullerdämpning och undervattensakustik.

Namn: Daniel Noreland
Avhandlingens titel: Numerical Techniques for Acoustic Modelling and Design of Brass Wind Instruments
Institution: Institutionen för informationsteknologi
Opponent: Docent Björn Sjögreen, Numerisk analys och datologi, KTH, Stockholm.
Disputationen äger rum: 19 september, kl. 10.15, Matematiskt-informationsteknologiskt centrum, MIC, Polacksbacken, hus 1, rum 1211

Kontaktinformation
Daniel Noreland kan nås på telefon 018-4712768, eller via e-post Daniel@tdb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera