16 september 2003

Nära infrarödteknik kan hjälpa plantskolor

Kvaliteten på plantskolorna tallfrö kan variera. Med NIR, nära-infrarödteknik, kan man upptäcka och sortera bort döda frön. Det framgår av en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Skogsbrukets arbete med att få fram frön till nya trädplantor är av stor vikt för skogsnäringens hållbara utveckling i bland annat Sverige och Finland. Det är därför viktigt att kunna garantera högklassig frökvalitet. Torbjörn Lestander har i sin doktorsavhandling studerat hur NIR-tekniken kan användas för att kontrollera kvaliteten på frömaterialet och därmed sortera bort döda frön.

En viktig markör för detta är fuktinnehållet i fröna. Förhållandet mellan NIR-spektrats utseende och fuktinnehållet har uppskattats med hjälp av regressionsmodeller. Dessa har bearbetats matematiskt och statistiskt, med hjälp av så kallad multivariat kalibrering. Målet har varit att förenkla denna kalibreringsmodell genom att finna de våglängdsområden av NIR-spektrat som ger bäst resultat.

Resultaten visar att utsikterna är goda att utveckla utrustning som klarar automatiserad frösortering för storskaligt bruk.

NIR-spektroskopi och multivariat kalibrering är kraftfulla redskap för att följa, styra och kontrollera processer och fastställa produktkvaliteten inom både industriell och offentlig verksamhet. NIR används för mätningar inom områden som klinisk medicin, miljö, avfallshantering, liksom inom skogs- och livsmedelsindustrin och inom den kemiska, biotekniska och farmaceutiska industrin.

Torbjörn Lestander har skrivit sin avhandling med ekonomiskt stöd från FORMAS och NIRCE (NIR Center of Excellence). NIRCE är en samarbetsorganisation mellan SLU i Umeå, Umeå universitet, Svenska yrkeshögskolan i Vasa och universitetet i Vasa. Detta är den första doktorsavhandlingen inom NIRCE. Kempestiftelsen och Skogsskällskapet har bidragit med medel för inköp av NIR-instrument.

NIRCE bedriver industriellt samarbete med Merinova i Vasa, Alholmens Kraft i Jakobstad och Boardmodel i Sundsvall.

Torbjörn Lestander var en av dem som startade NIRCE år 1996, han är styrelseledamot i centret och har varit mycket verksam i dess industrisamarbete. Han är också ledamot i styrelsen för NIR Nord, en ideell medlemsorganisation vars uppgift är att informera om NIR-spektroskopi och besläktade spektroskopitekniker och att verka för utbyggda kontakter mellan forskare och industrianvändare. NIR Nord anordnar seminarier och kurser, bland annat en midvinterkonferens i Hällnäs i februari varje år.

NIRCE och NIR Nord ska år 2007 anordna den 13:de internationella NIR-konferensen.

Det är fredagen den 19 sept kl 10.00 som Torbjörn Lestander, institutionen för skogsskötsel vid SLU i Umeå, försvarar sin doktorsavhandling med titeln Multivariata NIR-studier av frö-vatteninteraktion i tallfrö (Multivariate NIR studies of seed-water interaction in Scots Pine Seeds [Pinus sylvestris L.].

Opponent är adj professor Floyd Dowell, amerikanska jordbruksdepartementet och Kansas State University, Kansas City, USA. Lokal: Hörsal Björken, SLU Umeå.

Kontaktinformation
Mer information: om doktorsavhandlingen Torbjörn Lestander, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, tel 090-786 68 79, 070-664 04 06. E-post: Torbjorn.Lestander@omv.slu.se Om NIRCE också Paul Geladi, Enheten för biomassateknologi och kemi, SLU Röbäcksdalen, tel 090-786 94 73 E-post: Paul.Geladi@btk.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera