Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2003

Jägarsamlarfolk på 2000-talet?

I en allt mer globaliserad och kommersialiserad värld kan vi undra om det fortfarande finns utrymme för jägarsamlarfolk. Christer Norström diskuterar denna fråga i sin doktorsavhandling vid Socialantropologiska Institutionen, Stockholms universitet.

I de skogsklädda Palnibergen på gränsen mellan de sydindiska delstaterna Tamil Nadu och Kerala lever jägarsamlarfolket Paliyans. Området domineras av kaffe- och kardemummaplantage. Trots plantageekonomins utbredning finns Paliyans basförsörjning av vildjams och jaktbyten kvar. Detta har gett dem en förhållandevis stark position gentemot jordägare och staten. Idag arbetar många Paliyans som dagavlönade jordbruksarbetare på dessa plantager, men kombinerar denna löneinkomst med jakt och samlande. Vid konflikter drar sig ofta Paliyans tillbaka till skogarna eller byter plantage för att inte bli beroende av sina arbetsgivare.

Skälen till deras förmåga att bibehålla en hög grad av autonomi gentemot jordägarna har varit flera. Dels har de en livsstil som präglas av stark individualism. Detta medför att varje individ, kvinna som man, åtnjuter en frihet gentemot andra Paliyans som gör att de inte självklart låter sig representeras av andra. Denna individualism, som till skillnad mot västerländsk individualism, upprätthålls genom varje individs fria tillgång till basförsörjning (skogens resurser), skapar en flexibilitet i sociala och ekonomiska sammanhang som är unik och som gör att Paliyans är svåra för utomstående att kontrollera. Detta ska ses i skarp kontrast till de lägre jordlösa kasterna på de omkringliggande slätterna, som ofta blir beroende och utnyttjade av rika jordägare.

Dels har Paliyans under de sista årtiondena blivit uppmärksammade som “fattiga”, “regnskogsexperter” och “ursprungsfolk” av olika internationella miljö- och hjälporganisationer (NGO), bl.a. Sida och Naturskyddsföreningen (SNF) i Sverige och International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) i Danmark. Därmed har de skaffat sig politiska och ekonomiska resurser som hittills bidragit till att deras successiva inlemmande som medborgare i den indiska staten varit relativt positiv. Christer Norström har med sitt fältarbete i området följt denna process under en tioårsperiod, från 1991 till sommaren 2002.

Doktorsavhandlingens titel: “They Call for Us”. Strategies for securing autonomy among the Paliyans, hunter-gatherers of the Palni Hills, South India.

Disputationen äger rum fredag 19 september kl. 14.00 i hörsal 3, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Alan Barnard, The School of Social and Political Studies (Social Anthropology), University of Edinburgh, Scotland, UK

Christer Norström kan nås på telefon 08-722 96 53 (Socialantropologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm), e-post christer.norstrom@socant.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera