Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2003

Hur skapar vi en hållbar utveckling?

Hur gjorde Systembolaget när man bytte fokus från myndighet till att bli ett kundorienterat “bolag” med socialt ansvar?Och vad betyder det i praktiken när ett företag säger sig tillämpa ett “kvalitetsorienterat ledarskap”?Den 18 september är det dags för den årliga konferensen om kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet, i år medverkar bland andra EU-kommissionären Margot Wallström och Systembolagets vd Anitra Steen.

Vi lever i en värld med allt färre gränser och med allt större krav på anpassning och snabbhet. Våra värderingar skiftar också tydligt mot ett synsätt där målet är en hållbar samhällsutveckling, med harmoni mellan människor med olika tro, åsikt och bakgrund – och med ett balanserat och hänsynsfullt nyttjande av våra begränsade naturtillgångar.

För att åstadkomma en hållbar utveckling krävs en samsyn mellan olika delar av vårt samhälle. Vi behöver skapa gemensamma värderingar och verklig samverkan mellan exempelvis privata företag, offentlig verksamhet, föreningsliv och politiska organisationer.
Begreppet “hållbar utveckling” delas ofta upp i ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Dessa delar kan tydligt kopplas till kvalitets-, arbetsmiljö- respektive miljöområdet. Luleå tekniska universitets nyskapade Avdelning för kvalitets- & miljöledning kan ses som ett svar på de behov som finns för att åstadkomma såväl utbildning som forskning kring hållbar utveckling.

Under den nu aktuella konferensen medverkar representanter från olika delar av samhällslivet, representanter som alla bidrar med sina erfarenheter och synpunkter för att skapa just detta – en hållbar utveckling.

Dag: Torsdagen den 18 september
Tid: Kl 09.30-17.00
Plats: Aula Aurora, Luleå tekniska universitet

Några hållpunkter:
Klockan 09.30 inleder årets båda programledare Ulrika Hellsten (verksamhetsutvecklare på SSAB Tunnplåt) och Bengt Klefsjö (Avdelningen för kvalitets- och miljöledning).

Klockan 09.35 går ordet till Margot Wallström som i ett bandat inlägg delger deltagarna sin syn på det miljöarbete som bedrivs inom EU.

Klockan 11.30 är det dags för Systembolagets vd Anitra Steen att äntra talarstolen och tala om förutsättningarna för att driva ett långsiktigt, kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete i en politiskt styrd verksamhet.

Hela programmet med samtliga hålltider finns att tillgå via länken www.ies.luth.se/kval/konf

Upplysningar: Görgen Edenhagen, tel. 0920-49 10 79, gorgen.edenhagen@ies.luth.se, Anita Hanno, tel. 0920-49 14 24, anita.hanno@ies.luth.se, Bengt Klefsjö, tel. 0920-49 11 23, bengt.klefsjo@ies.luth.se eller pressansvarig Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera