Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2003

Dags för val i Forskarsverige

Om två månader är det klart vilka forskare som tar plats som nya ledamöter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd. Valberedningarna har nu i dagarna börjat sitt arbete med att hitta kandidater. Den 11 november genomförs valet som gäller för nästa mandatperiod, dvs 2004-2006.

I styrelsen handlar det om åtta ledamöter (styrelsens ledamöter har inte några ersättare) och i varje ämnesråd sju ledamöter och sju personliga ersättare för dessa.
Ordförande och övriga ledamöter, s k allmänrepresentanter, utses därefter av regeringen. (I styrelsen ingår också generaldirektören för Vetenskapsrådet.) Även i ämnesråden står regeringen för valet av ordförande och resterande ledamöter.

Letar aktiva forskare
Valet sker genom drygt 160 elektorer runt om i landet som utsågs redan i våras. Dessa elektorer väljer sedan styrelse- och ämnesrådsledamöter. I såväl styrelse som ämnesråd i Vetenskapsrådet är majoriteten av ledamöterna forskare – det är dessa som elektorerna väljer. – Det ska vara aktiva forskare, även om det inte uttryckligen sägs, anser Björn Thomasson på Vetenskapsrådets avdelning för forskningspolitiska frågor och ansvarig för det praktiska genomförandet av valet.

Mer information och alla namn
Listor på valberedningarna för de olika områdena finns på Vetenskapsrådets webbplats: http://www.vr.se/aktuellt/index.asp?id=2&dok_id=5289.
Här finns också mer information om valet.

Utbildningsvetenskapliga kommittén för sig
Även för Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet börjar en ny mandatperiod den 1 januari 2004. Eftersom det är fråga om en försöksverksamhet (2001-2005) innefattas inte kommittén i valprocessen, utan samtliga ledamöter utses av Vetenskapsrådets styrelse. Rådet har emellertid inbjudit samtliga universitet och högskolor att nominera kandidater till kommittén; nomineringar skall vara inlämnade senast den 1 oktober. Styrelsen utser därefter ledamöterna, av vilka sju avses företräda forskarsamhället.

Kontaktinformation
_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: Kajsa.Eriksson@vr.se
Home page: www.vr.se
———————————————————-

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera