Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2003

Hur hanteras etik och ekonomi i sjukhuset?

Den medicinska och tekniska utvecklingen möjliggör alltfler behandlingar och operativa ingrepp på snabbt växande grupper av människor. Samtidigt ser vi hos landsting och regioner en allt större brist på pengar till dessa växande behov.

Öppna prioriteringar av de allmänna vårdinsatserna rycker därför allt närmare. Därmed förändras både förutsättningarna för styrning av vården och rollerna i prioriteringsarbetet.

Det blir därför intressant att veta mer om hur bland annat värdegrunden, etisk reflektion och användningen av ekonomisk analys ser ut i de miljöer där dessa frågor hanteras. Detta har intresse ur såväl praktiska som teoretiska perspektiv. Det pågår på sina håll inom välfärdsekonomin sedan några decennier en omprövning av relationerna mellan etik och ekonomi. Även inom organisationsforskningen med inriktning på hälso- och sjukvård har det under senare år kommit fram studier som belyser värderingsförändringar inom vissa personalgrupper i vårdverksamheten.

Carl-Åke Elmersjö, som i dagarna lägger fram sin doktorsavhandling vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, har på grundval av en studie på tre svenska sjukhus under åren 1998-2001 visat på skillnader mellan organisationsnivåer och mellan yrkeskategorier när det gäller både etisk reflektion och användningen av ekonomisk analys. Gränsområdet mellan etik och ekonomi hanteras på olika sätt inom exempelvis sjukhusledningen och vårdverksamheten.

Härutöver belyses även en del forskningsetiska frågor – både i sjukhusmiljön och för organisationsforskningen. Slutsatsen blir att det finns både medvetna och omedvetna skillnader i begreppstolkningen som kan ha stor betydelse för pågående organiserings-processer och även för hanteringen av prioriteringsfrågorna.

Doktorsavhandlingens titel: Moralisk ekonomi i sjukvården? Om etik och ekonomi i sjukhusets vardagsorganisering.

Disputationen äger rum fredag 19 september kl. 13.00 i Philipssalen i Kräftriket, Roslagsvägen 101. Opponent är professor Claes Gustafsson, Avdelningen för industriell ekonomi, Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm.

Carl-Åke Elmersjö kan nås på telefon 0224-302 48 (bostad) eller 070-327 72 39, e-post carl-ake.elmersjo@pwc.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera