Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2003

Rotad, rotlös, rastlös – om ungas resande

Svenska ungdomar beskrivs ofta som resvilliga och nyfikna på andra länder. Gunilla Jonsson, Umeå universitet, visar i sin avhandling att det är en bild som stämmer för många unga. Men bilden är samtidigt mycket komplex.

Dagens unga svenskar lyfts gärna fram som en internationellt orienterad generation. Det är de naturligtvis också i många avseenden. Men precis som andra grupper är också de unga en heterogen grupp. Den internationella dimensionen är därför inte heller självklar för alla unga. För en del är internationella erfarenheter mycket betydelsefulla, det är en viktig del av den egna identiteten. Hur man väljer att resa, om man väljer att resa, kan också ses som ett utryck för vem man är. För andra är det inte lika viktigt och spelar en mindre roll i den egna självbilden.

Att ha en plats som är hemma är viktigt, också för unga, men det behöver inte betyda att andra platser därför blir ointressanta. Det finns hos många unga en längtan efter att se mer av världen, och många gör också verklighet av det men på många olika sätt. Rörligheten handlar därför om mer än bara hur många som rör sig. Det kan se väldigt olika ut från individ till individ. Detta gäller också för en till synes homogen grupp som de studenter som väljer att förlägga en del av sina universitetsstudier till ett utländskt lärosäte.

Det finns många paradoxer inbyggda i detta. En av dessa är uppfattningen att internationella erfarenheter är något positivt och som så många unga svenskar som möjligt skall tillägna sig. De internationella erfarenheterna kan ses som en resurs och ger signaler, bland annat till arbetsgivare, om vem man är. Samtidigt kan rörligheten ses som ett hot mot Sverige, om allt för många välutbildade unga väljer att lämna landet. Rörligheten är omfattande i gruppen unga välutbildade men rörligheten går inte i en riktning, många återvänder till Sverige efter något eller några år utomlands.

Fredagen den 12 september försvarar Gunilla Jonsson, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Rotad, rotlös, rastlös – ung mobilitet i tid och rum.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal C.
Fakultetsopponent är Professor Bertil Vilhelmson, kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Gunilla Jonsson är uppväxt i Huljen, i Sundsvallstrakten.

Gunilla Jonsson nås på:
Tel: 090-786 71 78
E-post: gunilla.jonsson@ucer.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera