Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2003

Svensk bioteknikforskning i internationell utvärderingNordéns forskargrupp håller världsklass

‘- Detta känns väldigt uppmuntrande och betyder oerhört mycket för vår forskargrupp. Det visar också att Chalmers satsning på biovetenskap var rätt, säger Bengt Nordén, vars forskning just fått betyget “outstanding” i en internationell utvärdering av Sveriges bioforskning.

Sju internationella experter har utvärderat 32 svenska biotekniska forskningsprojekt som får stöd av vetenskapsrådet.

Enligt utvärderarna håller den svenska biotekniska forskningen en mycket hög kvalitet. Flera av projekten visade sig vara bland de främsta i Europa och i vissa fall till och med världsledande. Till dem hör Bengt Nordéns forskargrupp vid chalmerssektionen Kemi och biovetenskap, som fick omdömet “outstanding”.

Gruppen arbetar med grundforskning som på sikt kan få tillämpningar i bättre läkemedel mot framför allt cancer. Deras forskning går bland annat ut på att hitta målsökande cellgiftliknande molekyler som kan växelverka med DNA.

Med internationella mått är de ekonomiska bidragen till svensk biovetenskaplig forskning alarmerande låga. För att finansiera sin forskning tvingas forskare lägga mycket tid på att söka bidrag från flera finansiärer. Så om inte forskningsanslagen ökar kan den positiva utvecklingen för svensk bioteknik komma att brytas, spår expertgruppen.

Bengt Nordén hör till dem som lyckats väl med att dra in forskningspengar.
– Ja, hittills har det gått bra. Men jag ser pessimistiskt på forskningsfinansieringen i framtiden, eftersom Vetenskapsrådets budget är alldeles för låg. Den måste fördubblas, säger han.

Kontaktinformation
Mer information:
Kerstin Törsäter, Informationsavdelningen, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 2558
E-post: kerstin.torsater@adm.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera