Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2003

Bok & Bibliotek 2003: Populärare vetenskap för alla

Över tvåhundra medverkande kommer att delta i mer än hundra programpunkter under ett av årets huvudteman på bokmässan – populärvetenskap. Ämnena varierar med allt från klimatförändringar, filosofi och okända nervsystem, till morbidturism, svenska lögner och tystlåtna flickor. Ett sextiotal seminarier, ett centralt 500 kvm stort Forskartorg med ett fullmatat scenprogram och en specialbokhandel för populärvetenskap ryms också inom temat.

Populärvetenskap är ett huvudtema vid årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg den 24-28 september. Tillsammans med Bok & Bibliotek står Vetenskapsrådet, UR och Lär för livet/Läsrörelsen i samarbete med lärosäten, akademier, stiftelser, museer, myndigheter, organisationer, bokförlag m fl. för det populärvetenskapliga temat.

Kunskap och nyfikenhet är nyckelord som förenar arrangörerna.
– Bokmässan erbjuder en fantastisk arena där många viktiga kunskapsförmedlare i sin tur kommer. Det är viktigt att forskarna finns på plats här, menar Lena Wollin, informationschef på Vetenskapsrådet.
– Samarbetet mellan många organisationer med olika målgrupper ökar möjligheten att förmedla kunskap brett och därför spelar vi också in i Göteborg för senare sändning i Kunskapskanalen, säger Christina Björk, VD på UR.
– Populärvetenskap är en spännande och lustfylld ingång till kunskap, något vi hoppas att många kommer att upptäcka på Bok & Bibliotek, säger Elisabet Reslegård, kampanjledare för Lär för livet/Läsrörelsen.

Hela programmet
Hela det populärvetenskapliga programmet bifogas som pdf-fil. Ett särtryckt program har skickats till många redaktioner. Fler exemplar kan beställas från någon av kontaktpersonerna. Läs även mer på www.bok-bibliotek.se

Pressbilder
Under www.vr.se/press och länk till detta pressmeddelande finns bilder. Eller klicka direkt på:
http://www.vr.se/press/index.asp?id=184&dok_id=5232 och skrolla ned på sidan.

Mer information
Vid frågor om programmet, kontakta Mona Holmfors, projektledare
Mona.Holmfors@vr.se 08-546 44 218/000

Stina Balkfors, pressekreterare Lär för livet/Läsrörelsen
stina.balkfors@lasrorelsen.nu 08-462 95 46/40 eller 0708-737 557

Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet
Kajsa.Eriksson@vr.se 08-546 44 216/000 eller 0733-66 62 16

Eva Thulin, Marknadsavdelningen UR
eth@ur.se 070-608 87 62

Vetenskapsrådet: Vetenskapsrådet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. I Vetenskapsrådet ingår ämnesråden för humaniora och samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap samt kommittén för utbildningsvetenskap. Läs mer på www.vr.se

UR: UR är ett självständigt public servicebolag vars uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Verksamheten omfattar program för förskola, ungdomsskola, högskola och vuxenutbildning, inklusive folkbildning. UR producerar också program riktade till funktionshindrade och till etniska och språkliga minoriteter. UR:s program sänds i SVT:s och SR:s alla kanaler. Läs mer på www.ur.se

Lär för livet/Läsrörelsen: Den landsomfattande kampanjen Lär för livet är den ideella föreningen Läsrörelsens andra kampanj. Den handlar om lusten till lärande i ett livslångt perspektiv, där skola, folkbildning, populärvetenskap, media, kultur, forskning och andra kanaler är medel att arbeta med. Kampanjen invigdes på Bok & Bibliotek 2002 och pågår under drygt två år. Läs mer på www.larforlivet.nu

Samarbetspartners:
ArtDatabanken/SLU
Bok & Bibliotek
Chalmers tekniska högskola
Forskning & Framsteg
forskning.se
Forskningsforum
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kungliga Tekniska högskolan
Kungl. Vetenskapsakademien
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Lärarhögskolan i Stockholm
Naturvårdsverket
Nobelmuseet
Polarforskningssekretariatet
Rymdstyrelsen
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Tom Tits Experiment
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet Vetenskap & Allmänhet/VA
Wettergrens bokhandel
Vårdalstiftelsen

Med stöd av:
Göteborgs-Posten
Lärarförbundet
Nationalencyklopedin
SOL Network
Stora Enso Hylte
VTAB
Zero

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera