Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2003

Tillväxtkontrollerat genuttryck

En DNA-sekvens som har avgörande betydelse för att initiera transkriptionsprocessen vid celldelning påvisas i den avhandling som Irina Kotova försvarar vid Umeå universitet den 12 september.

För att producera nödvändiga proteiner måste cellerna avläsa den genetiska information som finns lagrad i cellkärnans DNA. Det sker i en process som kallas transkription och resulterar i en kopia av genen -“messenger-ribonukleinsyra” (mRNA) – som sedan transporteras ut från kärnan till cellsaften och där kopieras till proteiner. De mekanismer som kontrollerar avläsningen av gener utförs av specialiserade proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. Den här avhandlingen studerar transkriptionsförloppet hos mus och beskriver renodlingen av faktorerna IIB, IIF, IIE och IIH. Dessa renade transkriptionsfaktorer kan avläsa olika gener i provrör och de fortsatta studierna går ut på att i detalj identifiera vad som styr transkriptionsförloppet.

För en celldelning krävs två viktiga händelser: Dels måste cellen dubblera sitt DNA så att två exakt lika kopior bildas. Denna process kallas S-fas. Vidare måste cellen fysiskt dela på alla sina strukturer för att de ska kunna bilda två identiska dotterceller. Denna fas kallas M-fas eller mitos. Enzymet ribonukleotid reduktas har en nyckelroll under S-fasen, men kontrollmekanismen är inte känd ännu. Avhandlingen visar hur transkriptionen av R2-genen hos mus kan startas med extrakt från cellkärnor och med renade transkriptionsfaktorer. Försöken har bl.a. identifierat en DNA-sekvens som har avgörande betydelse för att initiera transkriptionsprocessen hos mus och som delvis är gemensam med motsvarande område hos människa.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, och har titeln “Purification of general RNA polymerase II transciption factors from mouse for studies of proliferation-specific transcription”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i hörsal KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Lars-Gunnar Larsson, Inst. för växtbiologi och skogsgenetik, SLU, Uppsala..

Kontaktinformation
Irina Kotova finns vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 67 88, e-post Irina.Kotova@medchem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera