Tema

Arbetsmiljöhögskola inrättas vid Lunds universitet

Ett nytt centrum för nätburen utbildning skapas vid Lunds universitet. Namnet blir Arbetsmiljöhögskolan och där ska kurser i arbetsmiljö skräddarsys på uppdrag av arbetslivets intressenter.- Ett bra initiativ från Lunds sida, säger folkhälsominister Morgan Johansson. Vi behöver mer kunskap om de höga sjukskrivningstalen och fler idéer om hur vi ska komma till rätta med problemen.

Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet engagerar experter inom en rad olika ämnen: medicin, teknik, juridik, ekonomi, psykologi, rättssociologi, etik, historia, sjukgymnastik, projektledning, för att nämna några.
Tanken är att företag, organisationer och myndigheter runt om i landet ska kunna vända sig till Arbetsmiljöhögskolan i Lund och tillsammans med universitetets expertis skräddarsy utbildningar för den enskilda arbetsplatsen. Stora målgrupper är skyddsombud och ombudsmän.
– Arbetsmiljöhögskolan engagerar många skickliga lärare och forskare som genom nätundervisning ges möjlighet att nå ut till nya och geografiskt avlägsna grupper, säger Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet.
– Samtidigt som Lunds universitet med denna satsning svarar mot ett stort och aktuellt samhällsproblem, får vi genom en Arbetsmiljöhögskola möjlighet att främja arbetsvetenskaplig utbildning och forskning.

Befolkningens ohälsa och arbetsmiljön har på senare år blivit ett allt större problem. Drygt etthundratusen personer är långtidssjukskrivna och närmare en halv miljon får sjuk- eller aktivitetsersättning. Frågan har utretts men inga enkla och entydiga svar har kunnat ges. Under tiden fortsätter antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar att öka.
– Bristande kunskap om betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga är en av faktorerna bakom ohälsan vid dagens arbetsplatser, säger Mats Ryderheim, tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverket. Han ser Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet som ett välkommet komplement till de utbildningar som erbjuds idag.
– Jag hoppas att satsningen ska ge ämnet en ökad status så att varje längre utbildningsprogram i framtiden ska innehålla nödvändiga inslag av arbetsmiljökunskap. Utbildningsinsatser kan också leda till att man på högsta ledningsnivå är beredd att inlemma arbetet för sunda och utvecklande arbetsplatser i den dagliga verksamheten. Det kan också bidra till ökat engagemang bland de anställda att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet, säger Mats Ryderheim.

Ett permanent råd där arbetsmarknadens parter finns representerade ska knytas till Arbetsmiljöhögskolans ledning. Rådets uppgift blir att samordna Arbetsmiljöhögskolans framväxande akademiska struktur med det omkringliggande samhället.
– Regeringen ser med glädje på utbildningssatsningen och jag kommer med största intresse att följa resultaten, säger folkhälsoministern Morgan Johansson.

Kontaktinformation
För mer information om Arbetsmiljöhögskolan kontakta föreståndare Per Wickenberg på telefonnummer 046-222 88 15, 0703- 12 40 10 eller Detlef Clöwe, vd på universitetets utbildningsbolag, 046-222 07 51, 070-320 07 51
Se också Arbetsmiljöhögskolans hemsida www.amh.lu.se. Från och med 30/8 kommer presskonferensen, då riktlinjerna för Arbetsmiljöhögskolan presenterades, att finnas som webb-TV på hemsidan.

Arbetsmiljöhögskola inrättas vid Lunds universitet

 lästid ~ 2 min