Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2003

Ny ledning förFuktcentrum vid LTH

Fuktcentrum vid LTH, Lunds tekniska högskola, har fått en ny ledning. Ny föreståndare är Lars-Erik Harderup, lektor i byggnadsfysik vid LTH. Ny ordförande är Christian Lassen, Byggteknik i Skåne AB.

Forskningsfinansiärerna Formas (Forskningsrådet för miljö, arella näringar och och samhälls-byggande) och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) fortsätter att stödja forskningen inom byggfuktområdet vid LTH.
– Fuktcentrum bildades år 2000 i samverkan med näringslivet för att lättare föra ut resultat från verksamheten. Centrumbildningen var en fortsättning på och för-stärk-ning av den verksamhet som alltsedan 1980 varit samordnad under “Fuktgruppen i Lund”. Avsikten är att Fuktcentrum ska fungera som kunskapscentrum för bygg-relaterade fuktfrågor, säger Lars-Erik Harderup.
Det är välkänt att fukt är en indikator för många inomhusrelaterade problem som mögel, mjukgöraravgång, nedbrytning av golvlim etc. Tyvärr har inte antalet fuktproblem minskat under senare år. Nya material och kombinationer i våra byggmaterial har lett till nya problem. Dessutom har tidigare fungerande konstruktioner och byggnadsdelar börjat drabbas av fuktproblem. Det är därför av fortsatt intresse både för samhället och byggsektorn att forskningen kan fortsätta och kunskapen spridas. Centrumbildningen ska stimulera till att forskningsresultat tillämpas vid nybyggnader, ombyggnader och reparationer.
Fuktcentrum ska fortsätta fungera som länk mellan forskning och utbildning och information. Detta bl a genom kurser, informationsdagar, skrifter, nyhetsbrev och hemsida.
– Jag hoppas också att vi kan vara ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner och en nationell resurs för fuktforskningen, avslutar Lars-Erik Harderup.

Ny styrelse för Fuktcentrum från och med 2003-07-01 är:
Christian Lassen, Byggteknik i Skåne AB, ordförande
Lars Birve, MKB
Göran Hedenblad, Boverket
Torbjörn Larsson, Tyréns Byggkonsult AB
Lars Söderlind, Lars Söderlind Konsult HB
Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik LTH
Lars-Olof Nilsson, Byggnadsmaterial LTH
Lena Falkman, Formas, adjungerad
Bertil Grandinsson, SBUF, adjungerad
Suppleanter:
Sune Andreasson, Lunds kommun
Sigurd Karlsson, Skanska Teknik AB
Lars Jensen, Installationsteknik LTH
Ingemar Samuelson, Byggnadsfysik LTH

Den gamla styrelsen samt dess föreståndare tackas för väl utfört arbete.

Kontaktinformation
Ny föreståndare för Fuktcentrum är Lars-Erik Harderup, lektor i Byggnadsfysik LTH, som också svarar på frågor om Fuktcentrums verksamhet, (046-2227383, lars-erik.harderup@byggtek.lth.se).
Ett digitalt foto på den nya respektive avgående ledningen kan rekvireras från Mats.Nygren@kansli.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera