Tema

Resultat från uppmärksammad Umeå-studie:Klamydia kan fångas med nätet

Internet och posten visade sig vara bra hjälpmedel för att spåra Klamydia hos unga män. Resultaten av ett uppmärksammat projekt vid Umeå universitet publiceras nu i septembernumret av tidskriften Eurosurveillance. Med denna metod deltog 39 procent (396 av 1 016 tillfrågade), vilket är det högsta publicerade deltagandet någonsin i en Klamydiascreening av unga män.

Projektet, som drivs av den forskande AT-läkaren Daniel Novak tillsammans med handledaren Roger Karlsson samt Monica Jonsson vid enheten för allmänmedicin, omfattade alla 22-åriga män i Umeå under år 2002.

För att öka deltagandet försökte man göra provtagningen så lite pinsam, så anonym och så tilltallande som möjligt. Alla fick ett kuvert hemskickat med informationsblad, frågeformulär och en personligt kodad plasthylsa. Deltagandet var frivilligt och endast en forskare hade tillgång till namnen bakom koderna. De män som ville bli testade lämnade ett urinprov i den kodade hylsan och skickade det till laboratoriet. Där testades urinproven för Klamydia och svaren lades in i en databas.

Deltagarna kunde sedan själva se sina resultat genom att knappa in sina koder på en särskild webbsida hos landstinget. Om deras urinprov visade sig innehålla Klamydiabakterier uppmanades de att ta kontakt för gratis behandling. Internetsidan innehöll också utförlig information om Klamydia och andra sexuellt överförda sjukdomar.

Fyra män av de 396 som skickade prover testades positivt, vilket innebär en prevalens (förekomst i en befolkning) på 1.1% i gruppen. Det är en låg siffra, vilket tyder på att man nådde män utanför den riskgrupp som självmant testar sig.

Endast tre män ringde till forskarna för att få sina resultat medan resten hämtade sina resultat genom webbsidan. Sidan hade fler besök än antalet testade urinprov. Av de fyra infekterade männen fick tre sina resultat via Internet och sökte därefter behandling på egen hand. Den fjärde mannen kontaktades enligt Smitt-skyddslagen, eftersom han inte själv hörde av sig. Det visade sig då att han inte förstod svenska tillräckligt väl för att förstå hur man erhåller sitt resultat.

De två vanligaste orsakerna till att män inte ville delta i undersökningen var att de inte trodde att de var infekterade (50%) och att de hade ett stadigt förhållande (55%).

Sedan 1996 har antalet klamydiafall stadigt ökat, förra året rapporterades över 24 500. Oftast är den infekterade utan symtom och obehandlad kan infektionen leda till infertilitet hos kvinnor och minskad fertilitet hos män.

Om en vecka, måndag den 1 september, infaller ”Klamydiadagen”. För att sätta fokus på problemet med oskyddad sex och få fler ungdomar att testa sig kommer flera sjukhus och ungdomsmottagningar i landet att ha öppet hus för att informera om och testa mot den här infektionen.

Kontaktinformation
Information om projektet och om Klamydia lämnas av Daniel Novak, forskare och AT- läkare vid enheten för allmänmedicin samt förste författare till artikeln i Eurosurveillance.
Han är tillgänglig under dagen:
tel: 090-785 35 24
Epost: dalnok97@student.umu.se

Se också pressmeddelandet från projektets start 2002: http://www.info.umu.se/press/Press/409.shtml

Resultat från uppmärksammad Umeå-studie:Klamydia kan fångas med nätet

 lästid ~ 2 min