Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 augusti 2003

Svenskar positiva till genteknik men negativa till spridning av genetisk information

Svenskarna blir allt mer positiva till genteknik. Två av tre svenskar accepterar numera genteknik. Svenskarna är därmed mest positiva till detta inom EU. Detta visar ett europeiskt forskningsprojekt där tre forskare vid Mitthögskolan deltagit och som bygger på intervjuer av 1 000 svenskar om deras syn på genteknik.

– Däremot är svenskarna mest motsträviga inom EU när det gäller Försäkringskassans och försäkringsbolagens rätt att få insyn i en individs arvsanlag, berättar Susanna Öhman, chef för utbildnings- och forskningsbyrån på Mitthögskolan.

Inom ramen för en stor europeisk studie har forskarna Susanna Öhman, Anna Olofsson och Björn Fjæstad vid Mitthögskolan genomfört en intervjustudie med svenskar om deras syn på genteknik. Dessa intervjuer gjordes 1996, 1999 och nu senast 2002.

– Attityden i Sverige har stadigt blivit mer välvilligt inställd till genteknik, konstaterar Anna Olofsson, forskare vid Mitthögskolan.

Mest positiva är svenskarna till gentester för att upptäcka ärftliga sjukdomar och kloning av stamceller för att ersätta sjuka celler hos patienter som exempelvis lider av Parkinsons sjukdom eller diabetes.

Genmat är den enda tillämpningen som svenskarna inte vill veta av. Fast om genmaten skulle visa sig innehålla mindre bekämpningsmedel än andra livsmedel skulle hälften av de tillfrågade kunna tänka sig att köpa sådana livsmedel.

De som är mest kritiska till genteknik är yngre, välutbildade kvinnor som bor i städer, är kunniga om genteknik, har politiska åsikter till vänster om mitten. Dessa ser gentekniken som ett miljöproblem.

Dessutom finns en stor kritisk grupp av lågutbildade medelålders och äldre män och kvinnor, inte sällan religiösa, boende på mindre orter. Dessa är värdekonservativa och ser gentekniken som ett brott mot naturens ordning.

I Sverige, och även i Danmark, är 93 procent av befolkningen emot att Försäkringskassan eller försäkringsbolagen ska få tillgång till medborgarnas genetiska information. Detta kan exempelvis jämföras med siffrorna i Spanien, Portugal och Grekland där en fjärdedel av medborgarna tycker att försäkringsbolagen bör få rätt till den insynen.

Bara i Sverige och Österrike säger en majoritet av befolkningen nej till att läkare ska få tillgång till genetisk information.

– Inte ens när det gäller kriminella finns en majoritet i Sverige som tycker att polisen ska få ta genetiska fingeravtryck, avslutar Björn Fjæstad, adjungerad professor i forskningskommunikation vid Mitthögskolan.

Den 2-3 oktober 2003 genomförs ett symposium vid Mitthögskolan, Campus Östersund, med titeln “Gentekniken, allmänheten och samhället”. Detta symposium, där även forskare från Italien, Tyskland och Nederländerna deltar, syftar till att belysa det senaste inom den svenska och europeiska forskningen kring genteknikens ställning i samhället.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till Susanna Öhman Tfn: 063-165485 eller Anna Olofsson Tfn: 063-165567

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera