Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2003

Hur högt är utanförskapets politiska pris?

En ny undersökning från Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet, som publiceras den här veckan, visar att Sverige är en uppskattad samarbetspartner och att vi, trots EMU-utanförskap, hittills inte hamnat “på reservbänken” i EU-samarbetet.

Undersökningen bygger på intervjuer med 131 “proffsförhandlare” i Bryssel, som fått svara på frågor om vilka länder de oftast samarbetar med och varför. Resultatet visar att de tre länder som står utanför EMU – Danmark, Storbritannien och Sverige – klarar sig
mycket bra i de informella samarbetsnätverken. Storbritannien ligger i toppen på “samarbetslistan” tillsammans med Frankrike och Tyskland.
Sverige ligger på en anmärkningsvärd fjärdeplats, följt av
Nederländerna, Spanien, Danmark och Italien. Övriga sju länder, som samtliga är EMU-länder, (Finland, Belgien, Österrike, Portugal, Irland, Grekland och Luxemburg) tillhör EUs politiska periferi.

På en direkt fråga om Danmarks, Storbritanniens och Sveriges EMU-utanförskap påverkar samarbetsmönstren svarar en stor majoritet – 79 procent – av förhandlarna nej. Sju procent svarar oreserverat “ja”, elva procent svarar “ja, men bara i frågor som rör eurosamarbetet eller den ekonomiska politiken” och tre procent svarar “ja, men marginellt”.

Med anknytning till den aktuella debatten visar resultaten att Ja-sidans argument om att EMU-utanförskap minskar dessa tre länders inflytande även på andra områden än de frågor som rör euro-samarbetet inte stämmer med verkligheten. Å andra sidan tyder resultaten på att det inte heller finns stöd för Nej-sidans argument att Sverige, om vi går med i EMU, skulle bli utan inflytande inom det ekonomisk-politiska området.

Rapporten kan läsas på http://www.cergu.gu.se


Författare till rapporten är:
Rutger Lindahl tel 031-773 12 45, e-mail rutger.lindahl@pol.gu.se
Daniel Naurin tel 031-773 48 64, 0707-694946, e-mail daniel.naurin@pol.gu.se

Kontaktinformation
Rutger Lindahl tel 031-773 12 45, e-mail rutger.lindahl@pol.gu.se
Daniel Naurin tel 031-773 48 64, 0707-694946, e-mail daniel.naurin@pol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera