Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2003

Functional Genomics

Den 28-29 augusti är det åter dags för konferensen Functional Genomics som tar upp de nya trenderna inom modern biologisk och medicinsk forskning.

Konferensen anordnas nu för sjätte året i rad och har blivit en Göteborgsk profilkonferens där internationella talare och deltagare samlas för att under två dagar diskutera de senaste vetenskapliga trenderna i kölvattnet av att mer än hundra arvsmassor nu är fullständigt kända.

Jämförelse mellan människans och apornas arvsmassa ger insikter om utvecklandet av vårt språk!
Människans arvsmassa är färdigsekvenserad och chimpansens är på god väg. Vad kan vi lära oss från en jämförelse av dessa kring vår egen evolution och vårt eget beteende? Hur många gener har vi och hur lika är genuppsättningen? Finns skillnader som kan förklara till exempel utvecklandet av vårt språk? Detta kommer att diskuteras den 28-29 augusti då det åter är dags för konferensen.

Livets design kan liknas vid internet!
Huruvida livets design kan liknas vid ett intrikat nätverk, typ internet, kommer också att diskuteras. Förståelse av det nätverk av interaktioner som livet består av är viktigt för att vi ska kunna bilda oss en riktig bild av sjukdomsmekanismer och i förlängningen utvecklandet av nya behandlingsmetoder. I enkla cellsystem kan man nu utföra storskaliga försök som ger information kring det intrikata nätverket av livets olika verktyg.

En förvånande rik uppsättning gener relaterade till adhesion och immunitet gör marlariaparasiten lämpad till ett liv i både människa och mygga!
Vidare kommer man vid konferensen att kunna få svar på frågan varför malariaparasiten kan trivas i både mygga och människa. Malariaparasitens arvsmassa blev färdig under 2003. Nu vidtar stora forskningsprogram för att ur denna informationsmängd få kunskap som kan ge oss bättre metoder för bekämpning och behandling av malaria. Konferens kommer också att belysa de nya tekniker som kan ge oss ny information om denna parasit.

Konferensen äger rum i Kårhuset på Chalmers, Göteborg den 28-29 augusti.

Som arrangör står Lundberg Institutet vilket inkluderar både Göteborgs universitet och Chalmers, Teknikbrostiftelsen i Göteborg samt den nystartade Nationella forskarskolan i genomik och bioinformatik vid Göteborgs universitet, men med partners från hela sydvästra regionen (Lund, Halmstad, Skövde och Göteborg). Huvudfinansiär för årets konferens är SWEGENE, en sydväst-svensk forskningssatsning via Wallenberg stiftelsemedel, som är en samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet.

För mer detaljerad information kring programmet se konferens hemsida: http://funcgenomics.lundberg.gu.se

För ytterligare information och för att arrangera eventuella intervjuer med inbjudna talare kontakta:
Organisatör/professor Anders Blomberg
Telefon: 031-773 2589
E-post: anders.blomberg@gmm.gu.se

Konferensadminstratör Anneli Ericsson
Telefon: 031-773 3291
E-post: anneli.ericsson@molbiolgu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera