Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 augusti 2003

Rätt i en situation, fel i en annan

Alla teorier i moral är felaktiga. Tvärtemot vad så olika filosofer som Platon, Immanuel Kant och Torbjörn Tännsjö har ansett så kan man inte teoretisera i moral. Det hävdar åtminstone i Ulrik Kihlbom i sin avhandling, som han lade fram förra hösten vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet.

Ibland handlar vi rätt, ibland fel. Att ett handlande är fel beror alltid på något, t.ex. att man skadar någon. När faktorer spelar en sådan roll kallas de ofta moraliska skäl och filosofer har under lång tid försökt hitta de skäl som alltid gör att en handling är rätt eller fel. Men är det möjligt? Är det, med andra ord, möjligt att formulera moraliska principer som har universell giltighet?

I sin avhandling diskuterar och försvarar Ulrik Kihlbom tanken att moraliska skäl är kontextuellt bestämda, vad som gör att en handling är rätt i en situation kan göra den fel i en annan. Detta innebär också att vi måste ta ställning till hur vi bör handla från fall till fall, genom att vara känsliga för situationen snarare än att försöka sluta oss till vad vi ska göra utifrån principer vi tillämpar på situationen.

Doktorsavhandlingens namn: Ethical Particularism – An Essay on Moral Reasons

Ulrik Kihlbom kan nås på
e-post ulrik.kihlbom@hum.oru.se

Ulrik Kihlbom medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera