Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 augusti 2003

Datorn som språkgranskare – hur påverkar tekniken oss?

Idag kan datorn hjälpa oss med språkriktigheten i det vi skriver, men begränsningen i tekniken gör att vi bör fråga oss hur behjälpta vi egentligen är av datorn som språkgranskare. Gör den oss till effektivare och bättre skribenter, eller kan skrivandet påverkas negativt?

Om detta handlar Richard Domeijs avhandling som han lade fram tidigare i år vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hans resultat visar bland annat att ett språkgranskningsprogram kunde hjälpa skribenterna att upptäcka, definiera och åtgärda språkliga problem som de själva förbigått av olika skäl.

Dock gav programmet ibland inte tillräcklig instruktiv hjälp för att en skribent skulle kunna åtgärda problemet. En skribent kunde också luras att ändra på ett inkorrekt eller mindre lyckat sätt vid falskt alarm eller felaktiga diagnoser. Resultatet tyder dessutom på att den kognitiva avlastning som programmet erbjuder kan leda till att skribenten åtgärdar ett problem på ett korrekt men mindre lyckat sätt på grund att hon inte lägger ner samma tankearbete på problemet som när hon arbetar manuellt. I ljuset av framkomna resultat diskuterar Rickard Domeij hur användbarheten i befintliga språkgranskningsprogram kan förbättras.

Doktorsavhandlingens titel: Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen

Rickard Domeij kan nås på tfn 16 31 56, e-post rickard@ling.su.se

Rickard Domeij medverkar i Forskardagarna 16-18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera