Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2003

Nya rön om prostatasjukdomar

En aktuell avhandling från Sahlgrenska akademin kan delvis förklara vad som reglerar prostatatillväxten hos män i stigande ålder. Forskarna har fått en ökad kunskap om hormonet prolaktins effekter i normal och sjuk prostatavävnad vilket kan bidra till utvecklingen av nya behandlingsformer vid prostatasjukdomar.

Prolaktin är mest känt i samband med mjölkproduktion hos kvinnor men har visat sig kunna reglera tillväxten av prostataceller. Det är därför mycket troligt att hormonet är inblandat i sjukliga tillstånd i prostata. Såväl prolaktin som receptorer för prolaktin återfinns och utsöndras lokalt i prostatakörteln.

I studien användes genmodifierade möss som, till skillnad från normala mushannar, överproducerar prolaktin i alla kroppens celler. Mössen utvecklade en dramatisk prostataförstoring, som liknar godartad prostataförstoring hos människor. Även genmodifierade möss som bara överproducerar prolaktin i prostatan utvecklar prostataförstoring, vilken syns från två månaders ålder och fortsätter under djurens fortsatta levnad.

Studierna tyder på en minskad programmerad celldöd i den genmodifierade musens prostata jämfört med normal vävnad. Programmerad celldöd sker normalt i alla vävnader för att reglera cellantalet och om denna aktivitet av någon anledning minskar kan det leda till att cellantalet blir större och vävnaden växer.

Godartad prostataförstoring och prostatacancer är åldersrelaterade sjukdomar som drabbar majoriteten av män i västvärlden. De bakomliggande orsakerna till dessa sjukdomar är okända men det finns ett flertal studier som tyder på att olika hormoner är inblandade.

Fil mag Karin Dillner, tel 0707-95 83 21, fax 08-517 761 80
e-post karin.dillner@cmm.ki.se

Handledare professor Jan Törnell 031-776 24 69
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för fysiologi och farmakologi, avdelningen för fysiologi

Avhandlingens titel: Molecular Characterization of Prostate Hyperplasia in Prolactin Transgenic Mice

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera