Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 augusti 2003

Lundaforskning i programvaru–system på världsbästalistan

Svensk programvarusystemforskning har nu för första gången kommit in på världs-bästalistan tack vare en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola som startades av professor Claes Wohlin i början av 90-talet (numera vid Blekinge tekniska högskola) och som numera leds av docent Per Runeson.

En oberoende genomgång av publikationsstatistiken för de senaste fem åren i de sex mest välrenomerade vetenskapliga tidsskrifterna visar att denna forskargrupp är med i den absoluta toppstriden som enda nordiska universitet i konkurrens med toppforskare i Europa, USA och Asien.
– Med tanke på de begränsade resurser som Sverige satsar på denna typ av forskning i jämförelse med övriga på världsbästalistan, är femtondeplatsen i världen mycket uppseendeväckande, säger Per Runeson.
Genomgången publiceras i The Journal of Systems and Software, som kan hittas via www.ComputerScienceWeb.com
Lundaforskarna kommer i deras genomgång på 15:e plats i världen. Forskningen i program-varusystem syftar till att effektivisera utvecklingen av datorprogram med målet att konstruera bättre produkter med färre fel, bättre prestanda, och funktioner som är bättre anpassade efter användarnas behov.

Kontaktinformation
För kommentarer:
Dr Per Runeson, docent i programvaruteknik
Communication Systems per.runeson@telecom.lth.se
Lund University phone +46 46 222 93 25
Box 118 cell +46 705 15 93 25
SE-221 00 LUND fax +46 46 14 58 23
Sweden

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera