Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 augusti 2003

Gengrödor kräver nya strategier

Ris med A-vitamin, sojabönor som tål ogräsgift – och som vi läst om i sommar: vita jordgubbar för allergiker. Genmodifierade organismer (GMO) i livsmedelsproduktionen betyder löften men också hot.


Vid ett symposium i Vadstena 24-27 augusti diskuterar ett 30-tal internationellt kända forskare – teknikfilosofer, rättsvetare, ekologer m fl — vilka strategier som krävs för att möta den snabba utvecklingen. Linköpings universitet är värd för symposiet som ingår i satsningen Birgitta Forum.

Symposiet följer fyra teman:

Frågeställningarna kring GMO korsar i hög grad de vetenskapliga gränserna. Ändå talar naturvetare, samhällsvetare och humanister sällan med varandra. Vad gör vi?

Förtroendeklyftan mellan forskare och allmänhet växer när det gäller den genetiska ingenjörskonsten. Vad gör vi?

De internationella principer som lagts fast om GMO i livsmedelsproduktion tolkas olika i olika länder. Vilka förutsättningar krävs för att skapa effektiva och liktydiga regler?

Vad är “naturligt” och “onaturligt”? Kan GMO accepteras i ett uthålligt jordbruk?

Under symposiets första dag 25 augusti anordnas en pressträff med ett urval av de deltagande forskarna:
Margareta Bertilsson, professor i vetenskapssociologi, Köpenhamns universitet
Andrew Feenberg, professor i teknikfilosofi, San Diego State University
Inger-Johanne Sand, professor i rättsvetenskap med fokus på reglering av bio- och genteknologi, Universitetet i Oslo
Vandana Shiva, fysiker och ekolog, grundare av the Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy med säte i Dehra Dun, Indien. Författare till bl a “Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge.”
Thomas Achen, universitetslektor i miljövetenskap, Linköpings Universitet.

Vi återkommer med tider, lokaler och detaljerat program.

Kontaktinformation
Universitetslektor Thomas Achen, Linköpings universitet Campus Norrköping, tel 011-363176 eller 0733-893233, e-post thoac@ituf.liu.se

Åke Hjelm, informationsavdelningen, Linköpings universitet, tel 013-281395 eller 0734-038886,
akehj@info.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera