Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 juli 2003

Målkonflikter vid rekrytering av arbetshandikappade till Samhall

Samhall är ett statligt företag som sysselsätter personer med fysiska och psykiska handikapp. Staten har formulerat ett antal kvantitativa mål för verksamheten. Personer med intellektuella, psykiska och multipla handikapp ska prioriteras. Företaget ska också vara lönsamt och en viss andel av personalen ska varje år övergå till sysselsättning utanför Samhall. Detta kan leda till målkonflikter. Personer med svåra arbetshandikapp kan dels förväntas vara mindre produktiva än andra och dels ha större svårigheter att få jobb utanför Samhall, vilket minskar lönsamhet och personalomsättning. Målen rörande lönsamhet och personalomsättning kan alltså medföra att Samhall väljer att anställa personer med små eller inga handikapp.

Prioriterade grupper verkar ha större chans till jobb i Samhall
I enlighet med målen verkar psykiskt och intellektuellt handikappade ha större chans att få jobb i Samhall än rörelsehindrade och socialmedicinskt handikappade. Gentemot andra grupper (hjärt- och lungsjuka, syn- och hörselskadade och personer med övriga somatiska sjukdomar) är skillnaden inte statistiskt säkerställd. De grupper som ska prioriteras tycks verkligen också prioriteras, även om stödet för denna slutsats inte är överväldigande.

Rekrytering av icke-arbetshandikappade
Personer som registrerats som icke-arbetshandikappade rekryteras till jobb på Samhall avsedda för arbetshandikappade. Även om rekryteringen av icke-arbetshandikappade är av blygsam omfattning ska den inte förekomma alls. Endast en liten del går att förklara med fel i registreringen av arbetshandikapp. Rekryteringen av personer utan arbetshandikapp kan vara en effekt av konflikterna mellan Samhalls olika mål.

Brister i administrativa rutiner försvårar utvärdering
Rapporten pekar på administrativa brister som försvårar en utvärdering av Samhalls rekryteringsmål. Det är t ex anmärkningsvärt att multipla handikapp, vilka ska utgöra grund för prioritering i rekryteringen, inte registreras. Dessutom använder arbetsförmedlingen och Samhall olika definitioner för klassificering av arbetshandikapp.

Bakgrund
Rapporten “Recruitment to sheltered employment: Evidence from Samhall, a Swedish state-owned company” är skriven av Per Skedinger och Barbro Widerstedt. Analysen baseras på ett urval av ca 9 000 inskrivna vid arbetsförmedlingen som följts upp under perioden 1992-99.

Kontaktinformation
Vill du veta mer om rapporten? Kontakta Per Skedinger på telefon 08-665 45 53 eller via e-post PerS@iui.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera