Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juli 2003

Kollisionsfysik samlar 800 forskare från 50 länder

Genom att studera fysikaliska kollisioner kan vi lära oss producera atomer och molekyler av anti-materia, men också förstå mer om miljöproblem, utveckla cancerterapi och optimera produktion av elektronikkomponenter. Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras på en konferens om kollisionsfysik med start 23 juli.

Den 23-29 juli arrangeras den internationella konferensen XXIII ICPEAC i Aula Magna, Stockholms universitet. ICPEAC står för International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions, och ämnet är de fysikaliska processer som initieras av kollisioner mellan fotoner, elektroner och atomer. Forskningsområdet bjuder både på grundläggande problemställningar som t.ex. hur man framställer antiväte (atomer av antimateria), kolbollars (fullereners) egenskaper, atomer i mycket starka laserfält, nya metoder som gör det möjligt att följa tidsförlopp på atomär nivå (sk attosekundsfysik), osv., men också på mycket som har praktisk betydelse i vardagen.

Växthuseffekten uppkommer genom kollisioner mellan fotoner och molekyler som koldioxid och vatten. För att i detalj förstå växthuseffekten måste man alltså kartlägga dessa kollisionsförlopp. På samma sätt kartläggs kollisionsförlopp som är av betydelse för att förstå miljöproblem, hur snabba partiklar påverkar mänsklig vävnad (cancerterapi), och hur elektronikkomponenter ska kunna produceras på ett optimalt sätt. Kollisionsfysik är också av grundläggande betydelse för fusionsforskningen, och därmed för möjligheten att i framtiden utnyttja fusionsenergin.

Några “highlights”:
28 juli talar F. Krausz från Wien om den senaste utvecklingen när det gäller att studera processer under extremt korta tidsförlopp, se abstrakt på http://atomlx04.physto.se/~icpeac/webpdffiles/WoP01.pdf. Den 23 juli behandlar fyra föredrag samma ämne.
28 juli presenterar alla de grupper som arbetar med att få fram atomer av antimateria sina senaste resultat (se också http://info.web.cern.ch/info/Announcements/CERN/2002/0918-CoolAntiH/ ).

Kontaktinformation
Mer Information
Konferensens hemsida med alla programpunkter:
http://www.physto.se/~icpeac
Konferensens ordförande: Prof. Reinhold Schuch 08-5537 8621
(070-733 21 95) eller Prof. Mats Larsson 08-5537 8647.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera