Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juli 2003

Riskforskning får medel från Räddningsverket

När Räddningsverket tidigare i år utlyste forskningsmedel fick de in över 100 ansökningar. Av totalt tio beviljade projekt kammade Karlstads universitet hem två.

Det är Ragnar Andersson, professor i folkhälsovetenskap, och Birgitta Johansson-Hidén, lektor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som beviljats medel för sin forskning.

Ragnar Anderssons projekt “Riskprognosticering som underlag för samhällets övergripande säkerhetsplanering” löper över två år och har som mål att fördjupa kunskaperna om samhällets framtida säkerhetsnivå och riskmönster.

Birgitta Johansson-Hidéns treåriga projekt “Kommunikation och dialog i den kommunala räddningstjänstens verksamhetsutveckling” syftar till att följa och stödja kommunikation och dialog i samband med verksamhetsutvecklingen av den kommunala räddningstjänsten.

– Detta är första gången som Räddningsverkets forskningsmedel utlysts och gjorts sökbara på lika villkor för alla forskare inom området. Det är därför särskilt roligt att konstatera att Karlstads universitet hävdat sig väl i konkurrensen. Det visar att vi redan står starka inom svensk risk- och säkerhetsforskning, säger Ragnar Andersson.

De två beviljade projekten har ansökt om totalt 4,8 miljoner kronor. Den exakta summan fastställs senare i höst, då diskussioner om inriktning, omfattning och genomförande kommer att föras med de projektansvariga.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ragnar Andersson, tfn 070-663 40 38.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera