Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juli 2003

Skräck, morbidturism eller EMU?

Vid Karlstads universitet bedrivs mycket spännande forskning. Här kommer årets sommarforskarlista med ett axplock av våra forskare och aktuella forskningsprojekt. För sköna och intressanta sommarreportage.

EMU
Hans Svanberg, universitetsadjunkt i nationalekonomi. Kan svara på frågor som rör EMU, främst de ekonomiska och tekniska sidorna av ett medlemskap.
Tfn: 0570-531 43, 054-700 13 72 eller 070-22 99 648

Magnus Lindh, universitetsadjunkt i statsvetenskap. Kan svara på frågor som rör EMU, främst de politiska aspekterna av ett medlemskap.
Tfn: 054-15 15 46, 054-700 17 90 eller 070-328 13 61

MORBIDTURISM
Thomas Blom, universitetslektor i geografi och turism. Forskar om turism och utbildning med fokus på regional utveckling. Thomas Bloms specialitet är morbida trender i turistnäringen. Varför besöker vi platser där kända människor har dött och begravts?
Tfn: 070-595 47 85
E-post: Thomas.Blom@kau.se

SOMMARLITTERATUR
Yvonne Leffler, docent i litteraturvetenskap. Forskar bland annat om skräcklitteratur. Vad är det som gör gastkramande monster och blodiga våldsscener till populär underhållning? Yvonne Lefflers forskning inriktar sig även på svenska brevromaner och Sigge Stark.
Tfn: 0550-829 16 (fram till den 26 juli)

VILT OCH TRAFIK
Per Widén, docent i biologi. Forskar om vilt och trafik. Är bland annat med och utvärderar Sveriges första viltbro.
Tfn: 054-57 25 09 eller 070-660 65 37
E-post: Per.Widen@kau.se

Mattias Olsson, doktorand i biologi. Forskar om djurens övergångsställen. Hur tar sig älgar, grävlingar, harar och rävar över vägen?
Tfn: 054-700 19 96

FLORA, FAUNA OCH FISKAR
Björn Arvidsson, universitetslektor i biologi. Forskar bland annat om den hotade arten pärlmusslan samt om myrarnas biologiska mångfald.
Tfn: 070-690 73 13

Per Widén, docent i biologi. Forskar om utrotningshotade arter och naturvård.
Tfn: 054-57 25 09 eller 070-660 65 37
E-post: Per.Widen@kau.se

Larry Greenberg, professor i biologi. Forskar om fisk i rinnande vatten. I reglerade vattendrag kommer fisken inte upp till sina lekplatser utan hjälp. Just nu pågår försök med bäckar som tillåter fisken att simma förbi kraftverksdammarna.
Tfn: 0553-413 12, 070-204 13 12 eller 054-700 15 43

ÖVERSVÄMNINGAR
Torbjörn Svensson, professor i energi- och miljöteknik samt föreståndare för Nationellt centrum för älvskadeteknik vid Karlstads universitet.
Tfn: 054-18 43 31, 0671-310 52 eller 0730-51 23 98

STRESS, UTBRÄNDHET OCH BARNS HÄLSA
Torsten Norlander, docent i psykologi. Forskar om stress, prestation och kreativitet.
Tfn: 070-662 11 89
E-post: at.norlander@mailbox.swipnet.se

Staffan Janson, professor i folkhälsovetenskap. Forskar om barns hälsa, barn och trafik samt utbrändhet.
Tfn: 0708-275 575

ASTMA OCH ALLERGI
Carl-Gustaf Bornehag, extern forskare i folkhälsovetenskap. Forskar om allergier relaterade till fukt i byggnader, pälsdjur och tobaksrök.
Tfn: 054-700 25 40
E-post: carl-gustaf.bornehag@kau.se
Finns tillgänglig på mejl från och med mitten av juli

VÅRT SVENSKA SPRÅK
Ylva Hård af Segerstad, gästforskare vid HumanIT, Karlstads universitet. Forskar om det språk vi använder i SMS, e-post och chatt.
Tfn: 054-700 18 33, 031-773 45 32 eller 070-331 47 39

Roland Andersson, universitetsadjunkt i svenska språket. Forskar om svenska soldatnamn, i synnerhet värmländska soldatnamn.
Tfn: 0705-72 09 73 eller 0707-531 176

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Informationsavdelningen, Karlstads universitet, tfn 054-700 10 00 (vx), e-post information@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera