Tema

Nya professorer vid Stockholms universitet

Flera nya professorer presenteras här.

Humanistiska fakulteten:
Karin Becker, journalistik med inriktning på bildkommunikation
Hennes forskning rör sig över ett tvärvetenskapligt fält där etnologi, kulturanalys och kulturteori samt bildpedagogik ingår.

Kingsley Bolton, engelska med språkvetenskaplig inriktning
Han har forskat inom bland annat engelska som världsspråk, språkkontakt och språksociologi.

Elie Wardini, arabiska
Hans forskning rör lingvistiska studier av västsemitiska språk inom ramen för sociolingvistik och kontaktlingvistik.

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Mahmood Arai, nationalekonomi
Han har analyserat varför individer med liknande egenskaper kan ha olika löner beroende på t.ex. arbetsorganisation. Han har även forskat om invandrarnas arbetsmarknadssituation i Sverige.

Janne Flyghed, kriminologi
Han leder f.n. två projekt, dels ”Den svenska ofärden – marginaliseringsprocesser bland fängelsedömda och hemlösa” och dels ”Kriminalpolitikens internationalisering”.

Rikard Forslid, nationalekonomi med inriktning mot internationell handel
Hans forskning rör bland annat samspelet mellan internationell handel och industrilokalisering.

Sven Modell, företagsekonomi, särskilt redovisning
Hans forskning rör främst redovisning och ekonomistyrning i tjänsteproducerande organisationer

Hans Nyquist, statistik
Hans forskning handlar om modellbaserad design av experiment

Richard Wahlund, företagsekonomi
Hans forskning har ofta utgångspunkt i ekonomisk psykologi såsom skattebeteenden, köparbeteenden, men även företagsimage och varumärkesproblematik

Naturvetenskapliga fakulteten:
Heinrich Dircksen, zoologi, särskilt funktionell zoomorfologi och systematik
Hans forskningsområden är kräftdjurs och insekters neuroendokrinologi.

Peter Kuhry, naturgeografi
Hans område är tvärvetenskapliga forskningsprojekt om klimatförändringar i arktiska områden.

Osamu Terasaki, strukturkemi
Hans huvudintressen är syntes, struktur och egenskaper hos nanostrukturerade material.

Nya professorer vid Stockholms universitet

 lästid ~ 1 min