Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2003

Ny rektor och prorektor vid Stockholms universitet

Vetenskaplighet, internationalisering och miljöarbete – det är tre områden Stockholms universitets nya rektor Gunnel Engwall och prorektor Henning Rodhe kommer att prioritera under perioden 1 juli – 31 december.

Den 1 juli får Stockholms universitet en ny ledning fram till den 31 december 2003. Professor Gunnel Engwall träder då in som rektor och professor Henning Rodhe som prorektor. De båda känner väl till universitetets verksamhet. Gunnel Engwall är professor i romanska språk, särskilt franska, och har de senaste nio åren varit prorektor och Henning Rodhe är professor i kemisk meteorologi och dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten.
– Våra tidigare erfarenheter är en tillgång när vi nu anförtrotts att leda universitetet, säger Gunnel Engwall.

Den nya ledningen kommer att fortsätta arbetet med att förverkliga det som står i Stockholms universitets måldokument och handlingsprogram. Tre områden som kommer att prioriteras är vetenskaplighet, internationalisering och miljöarbete, både inom miljöforskningen och när det gäller praktiskt miljöarbete vid universitetet.
– Vi ser att det finns en stor potential och kunskap och även ett behov av att arbeta mer med dessa centrala frågor, säger Henning Rodhe.
– Bland det första vi ska göra är att fastställa planer för mångfald, lika behandling samt breddad rekrytering. Vi kommer även att så snart som möjligt fatta beslut om lärarnas pedagogiska utbildning och om finansieringen av universitetsbiblioteket, berättar Gunnel Engwall.

Rekryteringen av rektor och prorektor fr o m den 1 januari 2004 fortsätter.


Foton på Gunnel Engwall och Henning Rodhe finns att ladda hem på http://www.insidan.su.se/rektor/

Rektor Gunnel Engwall nås på tfn 16 22 71, e-post rektor@su.se
Prorektor Henning Rodhe nås på tfn 16 43 42, e-post prorektor@su.se


Stockholms universitet är huvudstadens universitet – regionens centrum för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora och juridik. Universitetet har 34 000 studenter och 6 600 medarbetare och omsluter knappt 2,6

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera