Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2003

Vindelälven och Piteälven återställs

I sommar kommer Vindelälven och Piteälven att återställas efter de skador som flottningen har orsakat. Älvarna ska bli bredare, grenigare och bättre på att hålla kvar vatten och näring. Dessutom förväntas det bli mer fisk.

Arbetet utförs inom forskningsprojektet Ekologisk återhämtning av Vindel- och Piteälvarna (EVP), som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet startade år 2002 och leds av Christer Nilsson, professor i landskapsekologi vid Umeå universitet. I början av år 2005 ska projektet vara avslutat.

Vindel- och Piteälvarna användes för flottning under mer än ett sekel tills flottningen avvecklades 1976 respektive 1980. Under tiden hade älvarna successivt förändrats för att passa flottningens behov. Ingen kan idag säga exakt hur älvarna såg ut före flottningsepoken. Slutresultatet är dock att älvarnas vattenföring har ändrats och älvfårorna rätats ut, smalnats av och bottenrensats. Detta innebär att älvarna blivit sämre på att hålla kvar vatten och näring och förhållandena för det ursprungliga växt- och djurliv har försämrats.

Återställningsarbetet innebär att många av flottledskonstruktionerna såsom stenkistor och stenvallar avlägsnas och stenblocken läggs tillbaka på bottnarna. Detta arbete gör älvarna bredare och grenigare. Älvarna blir dessutom bättre på att hålla kvar vatten och näring, till nytta för mångfalden och produktionen av växter och djur. Bland annat förväntas fisket bli bättre. Inom forskningsprojektet ingår en uppföljning av de ekologiska reaktionerna på älvåterställningen. Projektet ska också ta fram en handbok om älvåterställning efter flottning. Förhoppningen är att den boken ska kunna användas även i andra flottningspåverkade vattendrag.

Forskningsprojektet omfattar flottningshistoria, geologi, hydrologi, landskapsekologi, och organismbiologi (framförallt för växter, insekter och fiskar). Ägare till projektet är Älvsbyns kommun och finansieringen sker via Naturvårdsverket genom ett lokalt investeringsprogram.

Fältarbetet i sommar har redan inletts och kommer att pågå till i slutet av september. Den mest intensiva perioden förväntas bli juli och augusti. Fältarbetet berör stora delar av älvarna. I Vindelälven är biflödena Gargån och Bjurbäcken viktiga. I Piteälven omfattas huvudsakligen huvudfåran i mellersta delarna av älven.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Christer Nilsson, professor i landskapsekologi
Telefon: 090-786 60 03, 070-66 44 762
E-post: christer.nilsson@eg.umu.se
http://www.eg.umu.se/river/ripecol.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera