Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2003

Svampar kan sanera förorenad mark

Människans framfart förgiftar och utarmar naturen. Fortsätter vi att leva som vi gör kommer vår jord att dö. Men genom att odla svampar i metallförorenade jordar kan man på ett miljövänligt sätt sanera förorenad mark. Förutsättningar för att detta ska kunna ske i framtiden visar Jessika Hagbergs avhandling, “Capillary Zone Electrophoresis for the Analysis of Low Molecular Weight Organic Acids in Environmental Systems”.

Metaller sitter vanligtvis hårt bundna till partiklar i jorden. För att lyckas med marksanering måste metallerna komma i rörelse så att de kan transporteras ut ur den förorenade jorden. Jessika Hagberg har studerat hur svampar från metallförorenad jord påverkas av höga koncentrationer av tungmetaller och funnit att svamparna inverkar på vissa tungmetaller på ett sätt som gör dem användbara vid marksaneringsarbete.

-Om svamparna får tillräckligt mycket näring utsöndrar de höga halter organiska syror i en slags självförsvarsmekanism mot metallerna, säger Jessika. Olika syror påverkar metalljonerna på olika sätt. En del syror gör så att metallerna blir mer rörliga och då kan man tvätta ur dem ur marken. Att i framtiden kunna använda svampar för att rena jordar med höga halter kvicksilver, bly och kadmium är ett mycket miljövänligt sätt att marksanera. Men en del forskningsarbete återstår. Svamparnas utsöndringsförmåga av syror har inte studerats ute i riktiga jordar ännu och fler svampars förmåga att utsöndra organiska syror återstår att undersöka.

För att göra dessa undersökningar har Jessika utvecklat en relativt ny analysteknik, kapillärelektrofores. Tekniken lämpar sig väldigt bra för att kunna studera organiska syror, eftersom den är snabb, kräver små provvolymer och kan göra tillförlitliga mätningar trots förekomst av många störande joner.

För mer information kontakta Jessika Hagberg på tel 019-30 36 04 eller 0731-50 34 34.

Foto på Jessika Hagberg finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://stork.oru.se/massmedia/bildarkiv.html#hagberg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera