Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2003

Sommarens svenska polarexpeditioner: SWEDARCTIC 2003

I sommar har den svenska polarforskningen mycket geologi på agendan. Under 2003 stödjer Polarforskningssekretariatet följande projekt (i kronologisk ordning) inom ramen för det arktiska forskningsprogrammet SWEDARCTIC 2003:

* Det multiinternationella NordGRIP-projektet borrar sina sista iskärnor uppe på Grönlands inlandsis under sommaren 2003. Inlandsisens årsskikt gömmer årtusenden av klimathistoria som berättar om temperatur, nederbörd, partiklar i atmosfären och kraftiga stormar mm. Svensk projektledare är Margareta Hansson, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.
* Kvartärgeologer från Lunds universitet ska studera glaciationshistoria och berggrundsgeologer från Uppsala universitet ska undersöka den arktiska litosfärens utvecklingshistoria på ögruppen Severnaja Zemlja utanför Sibiriens kust under juli-augusti. Expeditionen är ett amerikanskt-svenskt samarbete. Svensk projektledare för kvartärgeologin är Per Möller, Institutionen för kvartärgeologi vid Lunds universitet. Svensk projektledare för berggrundsgeologerna är Henning Lorenz, Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
* Berggrundsgeologer från Stockholms universitet kommer i augusti att delta i en norsk-fransk-rysk expedition till Svalbard. De ska undersöka jordplattornas utveckling i nordvästra Spetsbergen. Svensk projektledare är Victoria Pease, Institutionen för geologi och geokemi vid Stockholms universitet.
* Kvartärgeologer från Lunds universitet deltar i en expedition till Store Koldewey på Grönland. Där ska de ta sjösedimentprover, som förväntas kunna berätta om istida vegetations- och klimatutveckling i området. Expeditionen är ett tysk-svenskt samarbete och pågår i augusti-september. Svensk projektledare är Christian Hjort, Institutionen för kvartärgeologi vid Lunds universitet.

Förutom dessa expeditioner kommer även två rekognoseringsresor inför den stora polarexpeditionen BERINGIA 2005 att utföras i augusti-september. Då besöks Kamtjatka och Tjukotka för möten med potentiella samarbetspartners.

Kontaktinformation
Mer information om forskningsprojekten inom SWEDARCTIC 2003 hittar du på www.polar.se/expeditioner. Det går också bra att kontakta Sofia Rickberg, informationssekretare (telefon 08-673 97 25/070-344 92 65, e-post sofia.rickberg@polar.se) eller
Magnus Augner, expeditionsansvarig (telefon 08-673 96 03, e-post magnus.augner@polar.se).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera