Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2003

Världens snabbaste modulator från KTH och Optillion

KTH-forskare har i samarbete med fotonikföretaget Optillion utvecklat världens snabbaste modulator i mikroformat. Den är avsevärt mindre än 1 kvadratmillimeter och klarar att sända 100 Gb/s, vilket motsvarar bredbandsuppkopplingar på 2Mb/s för 50 000 personer samtidigt.

Snabbare komponenter i de fiberoptiska näten är en förutsättning för den fortsatta bredbandsutbyggnaden, och ljusintensitetsmodulatorer är nyckelkomponenter i sändare i fiberoptiska höghastighetssystem.

I dag arbetar dessa vid bithastigheter på upp till 10Gb/s (Gigabit per sekund) men i framtiden kommer de att använda hastigheter på 40Gb/s, 100Gb/s och 160Gb/s. Vid 100Gb/s får man i en enda optisk fiber plats med bredbandsuppkopplingar på 2Mb/s för 50 000 personer samtidigt.

Modulatorn som forskare vid institutionen för mikroelektronik och informationsteknik vid KTH och Optillion utvecklat bedöms vara tillräckligt snabb för att klara att sända cirka 100Gb/s genom en enda komponent som är avsevärt mindre än 1 kvadratmillimeter.

Ett tiotal internationellt uppmärksammade vetenskapliga publikationer, patentansökningar samt två doktorsavhandlingar i världsklass har hittills genererats av projektet. Modulatorn är ett av flera exempel på att den svenska fotonikforskningen och fotonikföretagen ligger i världstopp.

Finansiärer av forskningen vid KTH är Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) samt Vinnova.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Urban Westergren, docent, KTH, 08-752 12 65
Olof Sahlén, utvecklingschef, Optillion, 0701-81 52 16

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera