Tema

Kärlrelaterade hjärnsjukdomar drabbar 250 000 svenskar Första internationella konferensen arrangeras i Göteborg

Närmare 250 000 svenskar är drabbade av kärlrelaterade sjukdomar, som leder till störningar i högre mentala (så kallade kognitiva) funktioner – Senare års forskning har visat att kärlsjukdomar och riskfaktorer såsom hypertoni, övervikt och höga blodfetter kan leda till blodkärlsdemens, Alzheimers sjukdom och depression. I Sverige beräknas mer än 250 000 svenskar i åldrarna över 65 år drabbas av dessa sjukdomar, säger Anders Wallin och Ingmar Skoog, professorer vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin.

Ingmar Skoog och Anders Wallin arrangerar den första internationella kongressen för dessa typer av sjukdomar i Göteborg mellan den 28 och den 31 augusti. Ledande experter från hela världen kommer här att lägga fram sina
senaste forskningsresultat.

Nervcellerna i hjärnan drabbas genom kärlproblem som slaganfall, högt blodtryck, diabetes, övervikt eller rubbningar i omsättningen av blodfetter, det vill säga sådant som också leder till hjärtsjukdomar. Tidiga tecken på
kärlrelaterade hjärnsjukdomar är svårigheter att planera, långsamhet i tanke och handling, personlighetsförändringar, försämrad rörelseförmåga och minnesförlust. Kärlsjukdomar tycks också påverka utvecklingen av Alzheimers sjukdom, en sjukdom som direkt angriper nervcellerna i hjärnan.

– Eftersom dessa sjukdomstillstånd är vanliga hos äldre människor och ofta leder till döden kan de betecknas som allvarliga folksjukdomar. De är också ofta underdiagnostiserade, trots att det finns möjligheter till
framgångsrik behandling, säger Anders Wallin och Ingmar Skoog.

Det går att förhindra sjukdomsprocessen genom att behandla högt blodtryck och blodfettrubbningar. Särskilt framgångsrikt har detta visat sig vara om behandlingen kan börja redan i medelåldern. Livsstilsfaktorer som att
motionera regelbundet och äta mindre fettrik mat är andra sätt att bibehålla en god kognitiv förmåga. Olika typer av hjärnmediciner har visat sig vara verksamma även i detta sammanhang.

Depression drabbar häften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män någon gång i livet. Denna sjukdom har visat sig vara en riskfaktor för insjuknande i hjärtkärlsjukdom och slaganfall. I hög ålder kan dessutom kärlsjukdomar i
hjärnan leda till depression. Dessa fynd kommer att belysas närmare på kongressen.

Ett ökat intresse för kärlrelaterade hjärnsjukdomar har redan lett till att bättre diagnosmetoder utvecklats. Det finns också ett tryck på att öka samarbetet mellan specialistgrupper som inriktat sig på att behandla
slaganfall och minnesförlust samt mellan sjukvård och organisationer som är verksamma inom folkhälsoområdet. Dessutom finns ett behov av att öka kunskapen om kärlrelaterade riskfaktorer hos allmänpraktiserande läkare.

Kongressens officiella namn är The First Congress of the International Society for Vascular Behavioural and Cognitive Disorders (VAS-COG).

För mer information, kontakta:

Professor Ingmar Skoog, tel 031 342 12 89, mobiltel 0709-433 681, e-post ingmar.skoog@neuro.gu.se
Professor Anders Wallin, tel 031-343 23 89, mobiltel 0705-93 95 51, e-post
anders.wallin@neuro.gu.se

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Kärlrelaterade hjärnsjukdomar drabbar 250 000 svenskar Första internationella konferensen arrangeras i Göteborg

 lästid ~ 2 min