Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2003

Sommartips från Formas

Exempel på intressant forskning som finansieras av Formas.

Mer giftalger under soliga somrar

Övergödning behöver inte vara den enda orsaken till att vi får giftalger i våra vatten. Solen spelar troligen också in. Forskning vid Göteborgs universitet visar att ett stort antal giftiga alger tål höga halter av UV-strålning, medan många ofarliga alger dukar under när solen skiner för starkt. Giftalgerna får en konkurrensfördel och förökar sig på bekostnad av de harmlösa – och för ekosystemet viktiga – algerna. Flertalet av de alger som tål stark sol kan tillverka UV-absorberande ämnen. Skyddsmekanismerna fungerar ungefär på samma sätt som när vår hud blir brun.

Mer information:
Angela Wulff, Göteborgs universitet, 031-7732628, 0521-222124, angela.wulff@marbot.gu.se

Skvattram och rölleka kan skydda mot fästingar

Ett forskarlag från KTH och Uppsala universitet undersöker vanliga sommarblomster för att se om de innehåller substanser som kan vara verksamma mot fästingar och mygg. Hittills har forskarna hittat en mängd intressanta ämnen som i olika kombinationer verkar ha skyddseffekt.

Mer information:
Anna Karin Borg Karlson, KTH, 08-7908449, 0739-681255, akbk@kth.se http://www.orgchem.kth.se/Groups/Eko/Index.html

Thomas Jaenson, Uppsala universitet, 018-47164 72, 018-321178, thomas.jaenson@ebc.uu.se

Jordgubbar för allergiker

Forskare vid Lunds universitet letar efter det protein i jordgubbar som gör att allergiker mår dåligt. När det allergena proteinet väl är identifierat ska de undersöka om
det finns jordgubbssorter som saknar eller innehåller lite allergen. De ska också ta reda på om man kan behandla gubbarna på något sätt så att det proteinet bryts ned.

Mer information:
Rikard Alm, Lunds universitet, 046-2224872, 0736-931055, rikard.alm@biokem.lu.se
Projektet bedrivs i samarbete med SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik)

Kontaktinformation
Britt Olofsdotter, informationschef
Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Tel 08-775 40 07, 070-495 60 77
Fax 08-775 40 05
E-post britt.olofsdotter@formas.se
www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera