Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2003

Bättre diagnostik av mesoteliom

Utvecklade metoder för att studera cellers skilda växtsätt och proteinuttryck, som kan användas för bättre diagnostik av maligna mesoteliala tumörer, beskrivs i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Den hinnvävnad som bygger upp håligheter i lungsäck och bukhåla, mesotelet, kan växa på olika sätt. Växtsättet i en malign tumör här – malignt mesoteliom – är av stor betydelse för bedömningen av tumörens aggressivitet och kan påverka val av behandling.

Vid utredning av mesoteliom tas ofta prov från vätskan i lungsäcken, exsudat, och från hel vävnad men då tumörens växtsätt ofta liknar andra tumörformer kan det med rutinmetoder vara svårt att skilja epitelialt mesoteliom från metastatiskt adenocarcinom.

I Miklos Gulyas avhandling beskrivs hur cellers skilda växtsätt och uttryck kan användas för att göra en bättre diagnostik. Resultaten visar bland annat att kemiska tumörmarkörer var för sig saknar tillräcklig specificitet för att vara användbara. Genom att samtidigt analysera halten kolesterol och ett tumörassocierat antigen (CEA) kunde man dock påvisa ett betydande antal tumörer enbart genom analys av exsudat. Dessutom testades en lång rad immunologiska markörer som i kombination snabbt har kommit att utgöra en rutinanalys vid diagnostik av malignt mesoteliom.

Studier har också gjorts av proteoglykaner, en grupp av ämnen av betydelse vid mesotelcellers utmognad. Olika proteoglykaner uttrycks i olika tumörformer och skillnader kunde på proteinnivå i tumörvävnad. Resultaten tyder på att denna parameter ytterligare kan förbättra den immuncytokemiska panelen.

Avhandlingens titel:
Mesothelial differentiation, mesothelioma and tumor markers in serous cavities.

Författare:
Miklos Gulyas, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet,
tel. 08-585 810 09 eller
mail: miklos.gulyas@labmed.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera