Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2003

Adenosinreceptorers funktioner studerade

Studier av det kroppsegna ämnet adenosin och dess receptorer, som är involverade i ett flertal biologiska processer, presenteras i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Det kroppsegna ämnet adenosin och dess receptorer är involverade i ett flertal biologiska processer, såsom reglering av sömn, epileptisk aktivitet, motorik, bristande syre- och/eller blodtillförsel och smärta. För att i framtiden kunna utveckla läkemedel som påverkar olika sjukdomstillstånd relaterade till detta, måste vi lära oss vilka processer som regleras av en specifik receptor.

I Linda Hallner Henrikssons avhandling klarläggs funktioner av olika adenosinreceptorer, speciellt genom studier på möss som saknar adenosin A1-och/eller A2A-receptorer.

Det är sedan tidigare känt att adenosin ökar sömnbenägenhet. Resultat från försök på råttor som hållits vakna 3 eller 6 timmar längre än vanligt tyder på att båda receptorerna A1 och A2A är involverade i sömnreglering.

Upprepad tillförsel av den motorikstimulerande selektiva A2A-receptorhämmaren SCH 58261 prövades i råttor. Det framstår som om A2A-receptorhämning kan vara ett lovande behandlingsalternativ vid t ex Parkinsons sjukdom där rörelseförmågan är begränsad.

Det har tidigare visat sig att de stimulerande respektive motorikhämmande effekterna av koffein är beroende av A1- och A2A-receptorn. Studier visar nu att koffein även måste ha någon annan effekt eftersom påverkan sker i möss som saknar dessa receptorer.

Adenosin A2A-receptorstimuleraren CGS 21680 har länge ansetts binda endast till A2A-receptorn. Nya resultat tyder på att CGS 21680 också kan binda till A1-receptorn. Denna information är mycket viktig i tolkningen av forskning där man studerar denna substans. Det visar också värdet av att använda knockout-möss i denna typ av forskning.

Avhandlingens titel:
Physiology and pathophysiology of central adenosine A1 and A2A receptors.

Författare:
Linda Hallner Henriksson, Institutionen för fysiologi och farmakologi,
Karolinska Institutet, tel 08-728 7935 eller
mail: linda.hallner@fyfa.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera