Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2003

Mat på bordet

Det går att sätta mat på bordet för en hungrande befolkning i regnfattiga regioner. Det går att dubbla och även tredubbla skördar i det småskaligt och fattiga jordbruket. Detta menar Patrick Fox, som nyligen disputerat i ämnet naturresurshushållning vid systemekologiska institutionen, Stockholms universitet.

800 miljoner människor går dagligen hungriga på vår jord, hälften av dem boende i regnfattiga miljöer. Majoriteten av dessa bor söder om Sahara i Afrika, områden som har en hög befolkningstillväxt och en matproduktion som inte hinner med att täcka behoven. För att tillgodose dessa folk med mat så måste skördarna minst dubblas till år 2015 i dessa regioner för att försäkra sig om att människorna kan bli mätta.

Under tre års tid har Patrick Fox utfört fältförsök i norra Burkina Faso, Västafrika, i samarbete med en lantbrukarfamilj. Familjen har begränsade resurser till att producera tillräckligt med mat för att kunna äta sig mätta och måste i vissa fall dryga ut mjölet med sand för att få det att räcka till.

Dessa geografiska områden karaktäriseras av regn som faller oregelbundet och inte alltid i tillräckliga mängder, vilket orsakar skördeförluster och missväxt. När det väl regnar, faller det dessutom ofta i så rikliga mängder att vattnet inte får tid att tränga ner i jorden och komma rötterna till godo utan rinner iväg nedströms.

Tillgången på vatten och näringsämnen utgör de största bristerna i jordbruket i dessa regioner. Tillsammans kan de alltså lägga grunden för en säkrare produktion med hjälp av enkla vattenskördeteknologier anpassade till jordbrukarnas tillgång till investeringsmedel. Forskningsresultaten från Burkina Faso visar att det finns en mycket stor kapacitet som är outnyttjad. Dessutom visar resultaten att den vattenmängd som krävs för stödbevattning är mycket liten.

Patrick Fox menar att det finns en klar optimism i att kunna begränsa hungersnöden med enkla metoder. Det bygger i första hand på ett effektivare användande av de resurser som finns i kombination med utbildning.

Doktorsavhandlingens titel: Water Harvesting for resilience building in the Sahel – On-farm supplemental irrigation and soil fertility management for dry spell mitigation of sorghum

Patrick Fox kan nås på mobil: 0704-89 86 44 eller e-post: patrickf@system.ecology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera