Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2003

Hur säljer man en dammsugare på olika språk?

För ett litet land som Sverige, med ett numerärt sett litet nationalspråk, innebär den växande internationaliseringen att vi alltmer tvingas kommunicera i såväl tal som skrift på främmande språk, i första hand på engelska men även på franska och tyska. I internationella företag används flera språk både internt och externt.

Genom intervjuer och textanalyser har Kristina Jämtelid i sin doktorsavhandling,som hon lade fram i höstas vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, studerat hur den flerspråkiga textproduktionen går till vid ett svenskt, internationellt företag.

Vi vet idag lite om hur kommunikation på företag går till och vad olika språkval i företag får för konsekvenser. Avhandlingen visar att de språkliga målen och kraven inom det undersökta företaget varierar med den kommunikativa nivån. Extern kommunikation kräver språklig korrekthet, medan kraven sänks när det gäller intern kommunikation. Avhandlingen visar också att olika texter som skrivs inom företaget omges av olika skrivprocesser. För centrala betydelsefulla texter, t.ex. årsredovisningen och bruksanvisningar, är det viktigt att texter på olika språk innehåller samma information. Dessa texter översätts i sin helhet från ett språk till ett eller flera andra. En annan process omger texter som mer styrs av lokala och nationella krav. Texter som produktbroschyrer och personaltidningar är i större grad styrda av målgrupp, syfte, kultur och traditioner. Här finns ingen källtext som ska översättas i sin helhet. Istället skrivs texterna med utgångspunkt i olika material såsom intervjuer, faktablad och pressmeddelanden.

I företags kommunikation är det också viktigt att både den interna och den externa kommunikationen stämmer överens med företagets kultur och image. Men hur fungerar det när språk och kulturer varierar mellan olika länder? Kristina Jämtelid visar att man inom företaget strävar efter företagsgemensamma budskap och en enhetlig image. Samtidigt ska budskapen omsättas lokalt för att nå medarbetare, kunder och investerare i olika länder. Att omsätta företagets budskap lokalt innebär att ta hänsyn till traditioner på den nationella marknaden som t.ex. har med marknadsföring att göra. Produktbroschyrerna presenterar samma produkt men det är olika detaljer som framhävs beroende på i vilket land produkten ska säljas.

Doktorsavhandlingens titel: Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld. Flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag.

Kristina Jämtelid kan nås på telefon: 08-16 35 32, adress: Institutionen för nordiska språk, 106 91 Stockholm,
e-post: kristina.jamtelid@nordiska.su.se

Kristina Jämtelid medverkar i Forskardagarna 16 – 18 oktober.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera