Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2003

Längre liv och bättre ålderdom

Vi lever allt längre, och det verkar vara goda år med bra livskvalitet som har lagts till livet. Framför allt för dem som inte är rökare. Det visar en uppföljning av göteborgsstudien av 70-åringar som pågått sedan 1971.

Många äldre är kroniskt sjuka och kan inte återfå full hälsa, men man kan ändå bibehålla en god livskvalitet om man kan förbättra deras funktionsförmåga och underlätta sociala relationer och meningsfulla aktiviteter, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Rökningen har stor betydelse för hälsan och livslängden, och ännu större betydelse för de födda 1906/07 och 1911/12 än de födda 1901/02. Förbättrade levnadsvanor, som till exempel minskad rökning ökar chansen för att ytterligare goda år ska läggas till livet. Fortsatta förbättringar av medicinsk vård och behandling och rehabilitering ger också fler goda år.

Funktionsförmåga, aktiviteter och sociala relationer är lika viktiga som hälsan för äldres livskvalitet anser 141 av de äldre som svarat på frågor om vad de ansåg vara viktigt för livskvaliteten. Kvinnorna värdesatte funktionsförmåga och sociala relationer högre än männen som i högre utsträckning valde fysisk hälsa som viktiga för livskvaliteten.

Men det finns skäl att närmare undersöka hur äldre uppfattar hälsa och livskvalitet. Ett extremt utfall av dålig hälsa är självmord, som också analyserats i avhandlingen. Det är mycket viktigt att uppmärksamma depression hos äldre, framförallt hos dem som har minskad funktionsförmåga eller svår fysisk sjukdom.
85 självmordsfall (65 år eller äldre) har jämförts med 153 ungefär lika gamla som inte begått självmord. Relationsproblem inom familjen, svår fysisk sjukdom, ensamhet och depression ökar risken för att äldre ska begå självmord.

Tre olika urval av göteborgare födda 1901/02 (973 personer), 1906/07 (1036 personer) respektive 1911/12 (619 personer) har undersökts och intervjuats vid 70 års ålder. De som var födda 1906/07 och 1911/12 levde längre, och de mådde bättre vid 70 års ålder än de födda 1901/02. Fler bedömde sin hälsa som god och de hade bättre funktionsförmåga, även om de levde längre med sjukdomar.

Leg läkare Katarina Wilhelmson,
tel 031-773 68 73/342 10 71, fax 031-16 28 47,
tel hem 031-27 11 84, e-post: katarina.wilhelmson@socmed.gu.se
Handledare: Peter Allebeck,
avd för socialmedicin, tel 031-773 68 52

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för samhällsmedicin, avdelningarna för socialmedicin och geriatrik Avhandlingens titel Longer life ­ better life? Studies on mortality, morbidity and quality of life among elderly people Avhandlingen försvaras fredagen den 13 juni 2003, kl 13.00, sal 2118, Hus 2, Arvid Wallgrens Backe, Göteborg

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera