Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2003

Hur utvecklar man en organisation?

Hur kommer det sig att olika organisationer når så varierande resultat i samband med verksamhetsutveckling? Varför lyckas en del och varför misslyckas andra? Dessa frågor står i fokus för doktorsavhandlingen “Att översätta TQM” från Karlstads universitet.

Kundorienterad verksamhetsutveckling, eller Total Quality Management, är en viktig fråga för många tjänsteproducerande organisationer. TQM kan beskrivas som en ideologi som innehåller en rad grundläggande värderingar som till exempel långsiktighet, kundorientering, allas delaktighet och processorientering.

Johan Quist, forskarstuderande i företagsekonomi vid Karlstads universitet, har studerat utvecklingsarbete inom tjänsteproducerande organisationer i offentlig sektor. Han har under flera år följt arbetet inom Riksskatteverket och Landstinget i Värmland för att på nära håll se hur de tillämpar SIQ:s (Institutet för kvalitetsutveckling) modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Syftet har varit att undersöka varför olika organisationer når så varierande resultat, trots att de använder samma modell eller verktyg.

– Det finns modeller som används i syfte att utveckla en organisation. Om man använder ett och samma idépaket på 20 olika organisationer blir resultaten inte desamma. Ibland fungerar modellerna, ibland inte.

Johan Quists studie skiljer sig från tidigare forskning inom området genom sitt fokus på hur organisationen hanterar modellen.

– Det är alltid svårt när en idé ska möta praktiken. Att organisationer når så olika resultat i samband med utvecklingsarbete beror ofta på hur de handskas med verktyget. Därför är det viktigt att studera de olika aktörerna, förklarar Johan Quist.

– Ett moment i SIQ:s modell är att beskriva den egna verksamheten. Hur denna beskrivning ser ut beror emellertid på vem som beskriver organisationen. Vi är i grund och botten människor som har olika syn på saker och ting. Det är också här som man hittar förklaringar till varför det går som det går, fortsätter han.

Den nära kontakten mellan forskning och praktik är viktig för Johan Quist. Han håller ofta föreläsningar och kvalitetsutbildningar för yrkesverksamma och har tidigare arbetat som konsult med kvalitetsfrågor som specialitet.

– Jag hoppas att mitt arbete ska läsas och användas av praktiker. Jag vill ge ett nytt perspektiv på detta med organisationsutveckling. Jag vill också visa på ett mer kritiskt förhållningssätt till utvecklingsmodeller av olika slag.

Onsdagen den 11 juni disputerar Johan Quist med avhandlingen “Att översätta TQM – en longitudinell studie kring reflekterande aktörer”. Disputationen äger rum kl 13.15 i Erlandersalen (11D 227), Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johan Quist, tfn 054-700 25 04 eller 070-561 84 64, e-post Johan.Quist@kau.se.

För beställning av avhandlingen, kontakta Anna Noaksson, tfn 054-700 10 87, e-post Anna.Noaksson@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera