Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Ursäktandet i brittisk engelska – ett maktspråk

Britter använder artighetsfraser för att kontrollera och manipulera sin omgivning. Det visar Mats Deutschmann, Umeå universitet, i sin avhandling.

Syftet med avhandlingsarbetet har varit att undersöka funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen.

Avhandlingen kan påvisa att artighetsyttringar såsom ursäkten är viktiga verktyg för att kontrollera och manipulera omgivningen och att det framförallt är medelklassen och andra grupper i maktposition som brukar artighetsformler till detta syfte.

Lördagen den 7 juni försvarar Mats Deutschmann, Inst. för moderna språk- engelska, Umeå universitet in avhandling med titeln Apologising in British English. Svensk titel: Ursäktande i brittisk engelska. Disputationen äger rum kl. 10.15, Hörsal F, Humanisthuset. Huvudopponent är professor Terttu Nevalainen, Department of English, Helsingfors universitet, Finland.

Kontaktinformation
Mats har varit bosatt en längre tid i Jämtland och undervisat på ett flertal skolor.

Mats Deutschmann kan nås på:
tfn 090-786 97 82 (arbete)
090-13 99 81(hem)
E-post: mats.deutschmann@engelska.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera