Tema

Seriefígurer som programspråk

Barn kan lära sig programmera i datorn med hjälp av seriefigurer. Mikael Kindborg, institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet, beskriver i sin doktorsavhandling utvecklingen av ett programmeringsverktyg för ”sociala agenter”.

Verktyget som fått namnet Concurrent Comics använder seriestrippar som ”programspråk”.

Den tecknade seriens direkta form, med tydliga känslouttryck och pratbubblor, och beskrivningen av en följd av händelser ruta för ruta lämpar sig väl för programmering. Däremot saknar de tecken för abstraktioner, förutsättningar och kontrollfunktioner. Sådana måste därför konstrueras i programspråket.

Concurrent Comics kan göra barn aktivt delaktiga i stället för att vara passiva konsumenter av färdiga program. Det kan handla om simuleringsprogram, spel och interaktiv inlärning av exempelvis språk, bild, geografi, historia, matematik och naturkunskap.

I sina fältstudier har Mikael Kindborg arbetat med 30 skolbarn i tio-elvaårsåldern på Boets skola i Ödeshög. Den inte minst viktiga slutsatsen är att de flesta barn har roligt när de programmerar på detta sätt.

Mikael Kindborg har genomfört sina doktorandstudier vid forskarskolan för människa-maskininteraktion, HMI.

Kontaktinformation
Mikael Kindborg tel 013-28285677
mikki@ida.liu.se

Seriefígurer som programspråk

 lästid ~ 1 min