Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Nu kommer optiska näsan

Efter den elektroniska näsan kommer nu den optiska näsan. Instrumentet, som presenteras i en doktorsavhandling av Guoliang Wang vid Linköpings universitet, detekterar gaser med hjälp av en ljusstråle.

Tekniken gör det möjligt att mäta upp mycket små koncentrationer – ner till några få miljondelar (ppm).

Guoliang Wang, som arbetar på laboratoriet för tillämpad optik, har utvecklat metoden och även byggt prototypen. I avhandlingen demonstreras resultaten för tre alkoholer i gasform, metanol, etanol och isopropanol. Gasen kondenserar på en sensor — en liten kiselyta full med nanometerstora porer — ungefär som när en tvättsvamp suger upp vatten. När strålen från en laserdiod reflekteras mot provet ändras dess polarisation vilket registreras av en detektor i andra änden.

Genom att mäta med flera olika sensorer får man ett mönster som kan användas för att identifiera gasen och mäta dess koncentration. Med datorbearbetning av dessa data kan man lära den optiska näsan att känna igen allt fler gaser.

I motsats till den elektroniska näsan arbetar sensorn i det nya instrumentet utan elektrisk ström eftersom informationen avläses med ljus. Det gör att den kan utnyttjas i explosiva miljöer och på större avstånd. Tekniken kan på sikt bli användbar i industrin.

Kontaktinformation
Guoliang Wang tel 013-282478
guowa@ifm.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera